Xã hội 11/10/2013 09:19

Hiệu quả lãnh đạo "dồn điền, đổi thửa"ở Phú Xuyên

Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội là địa phương có tốc độ nhanh trong dồn điền, đổi thửa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện đã hoàn thành 73% diện tích (hơn 6.000 ha). Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi về kết quả trên, ông Trương Thế Cầu, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên đã đề cập đến kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện.

PV: - Thưa ông, điều cốt lõi để đạt "phi mã trong dồn điền, đổi thửa" của Phú Xuyên là gì?

Ông Trương Thế Cầu: - Đa dạng hóa hình thức vận động, tuyên truyền là việc làm đầu tiên. Ngay sau khi có chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về Chương trình MTQG xây dựng NTM, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đến 100% cấp ủy đảng, cơ quan, cán bộ, đảng viên và các đoàn thể quần chúng. Có gần 3.000 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở tham gia học tập; 100% cơ sở Đảng tổ chức gần 90 buổi tuyên truyền cho hơn 17.500 lượt người dân; huyện còn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức 30 lớp tập huấn cho cho hơn 1.500 thành viên các Ban Chỉ đạo về xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh qua hoạt động tọa đàm, mở lớp bồi dưỡng ở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Huyện ban hành nhiều đề án phù hợp như Phát triển kinh tế nông nghiệp; Phát triển làng nghề truyền thống; Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp...; thành lập Ban Chỉ đạo "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân huyện Phú Xuyên"; theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành 66 văn bản kiểm tra, đôn đốc từng giai đoạn, thời điểm cụ thể.

Dồn điền, đổi thửa là việc làm nhiều khó khăn, phức tạp... Song, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ và nông dân thực sự làm chủ đồng ruộng nên công tác dồn điền, đổi thửa nhanh chóng hoàn thành; nhiều xã đạt từ 90 - 100% như Đại Thắng, Văn Hoàng, Phú Túc, Tân Dân... UBND các xã, HTX nông nghiệp hướng dẫn các hộ dân tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp và sản xuất theo quy hoạch. Đến nay, các xã giao ruộng tại thực địa được hơn 6.000ha (đạt 73%), bảo đảm từ 1-2 thửa/hộ...

Ông Trương Thế Cầu.PV: - Phú Xuyên có xã Đại Thắng đạt 18 tiêu chí; 11 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 14 xã đạt 6 - 9 tiêu chí NTM… Vậy, huyện chọn khâu nào để tập trung đột phá, thưa ông?

Ông Trương Thế Cầu: - Phú Xuyên là huyện thuần nông, thuộc vùng đất trũng nên việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp rất quan trọng. Huyện chọn 2 nội dung để tập trung đột phá là: Cơ giới hóa nông nghiệp và thực hiện "Quy ước xây dựng NTM", từng bước đưa nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế của vùng quê có nhiều làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân. Quy hoạch của mỗi xã được làm rõ từng vùng sản xuất lúa, trồng rau an toàn, cây màu, cây ăn quả, trồng hoa; vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; vùng nuôi trồng thủy sản kết hợp với phát triển trang trại; quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp làng nghề tập trung.

Huyện bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo các xã áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Các xã đã thực hiện sản xuất lúa ứng dụng biện pháp thâm canh cải tiến SRI; gieo mạ khay cấy bằng máy; tăng diện tích sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (2.565ha); triển khai mô hình lúa - cá 20ha ở Chuyên Mỹ, 40ha ở Hoàng Long; mô hình sản xuất nấm ở Phượng Dực và Hồng Thái. Mô hình gieo mạ khay cấy bằng máy đã tiết kiệm chi phí 3 - 3,5 triệu đồng/ha, tăng năng suất từ 10 - 15% so với gieo cấy truyền thống. Huyện chọn mô hình này làm khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2015, toàn bộ diện tích ruộng được áp dụng công nghệ mạ khay cấy máy.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 815 trang trại, trong đó 55 trang trại đạt tiêu chí mới; sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 23,76 triệu đồng/người/ (tăng 9 triệu đồng so năm 2008); không còn nhà dột nát; hệ thống tưới tiêu cơ bản đồng bộ. Huyện đang xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: Vịt giống Đại Xuyên, rau cần Khai Thái, đậu tương đông Phú Xuyên; giày da Phú Yên, khảm trai Chuyên Mỹ…

PV: -Thưa ông, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của huyện thời gian qua là gì? Các đề xuất khắc phục tồn tại cho những năm tới?

Ông Trương Thế Cầu: - Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực sự làm nòng cốt lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM; phát huy sức mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nông thôn.

Để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 15 xã đạt chuẩn NTM (đạt 58%) và 11 xã còn lại hoàn thành năm 2020 (42% số xã), Phú Xuyên rất mong UBND thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể cơ chế hỗ trợ theo quyết định số 16/QĐ-UBND đến cơ sở với phương châm "dễ tiếp cận, tránh thủ tục phiền hà"; cần có chính sách ứng trước vốn làm giao thông, thủy lợi nội đồng, nếu thanh toán sau đầu tư đối với các huyện như Phú Xuyên là rất khó khăn; nên dành tỉ lệ kinh phí nhất định trong dự toán thu chi ngân sách hằng năm đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân…

PV: - Xin cảm ơn ông!

Mai Phương (Thực hiện)ĐỌC THÊM

Kim Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong tổng số 25 xã của huyện Kim Sơn thì có 1 xã đạt 15/19 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, còn lại đạt dưới 10 tiêu chí. Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2013 và định hướng đến năm 2015, huyện chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới.
Xây dựng nông thôn mới: kinh nghiệm từ huy động nguồn lực

Xây dựng nông thôn mới: kinh nghiệm từ huy động nguồn lực

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới quý IV

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới quý IV

Quảng Nam: Không để người dân đứng ngoài cuộc trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Quảng Nam: Không để người dân đứng ngoài cuộc trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Kạn: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (chương trình xây dựng nông thôn mới) là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng trên địa bàn nông thôn toàn quốc. Để thực hiện thành công chương trình, cần thiết phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Quảng Yên chú trọng khâu tuyên truyền vận động

Quảng Yên chú trọng khâu tuyên truyền vận động

Trên quê hương phong trào "Phụ nữ Ba đảm đang"

Là huyện ngoại thành ở phía tây Thủ đô, nơi khởi nguồn của phong trào "Phụ nữ Ba đảm đang" thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những năm gần đây, Ðan Phượng tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đạt năng suất, chất lượng cao, đồng thời là địa phương dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Tạp chí âm nhạc - 24/9/2014

Tạp chí âm nhạc - 24/9/2014

Đổi mới, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Đổi mới, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

Thảo luận tại hội trường về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Thảo luận tại hội trường về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Loạn cam kết học bổng du học Mỹ

Loạn cam kết học bổng du học Mỹ

Phạt trên 530 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép ở Bến Tre

Phạt trên 530 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép ở Bến Tre

Điểm danh 4 vựa trái cây lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Điểm danh 4 vựa trái cây lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Ý nghĩa của một số loài cây phong thủy

Ý nghĩa của một số loài cây phong thủy

CK Liên hoan Dân ca Bài Chòi khép lại đầy ấn tượng

CK Liên hoan Dân ca Bài Chòi khép lại đầy ấn tượng

Thị đoàn Cái Bè ra quân tổng vệ sinh môi trường

Thị đoàn Cái Bè ra quân tổng vệ sinh môi trường

Những khu vườn đẹp hút hồn trên thế giới

Những khu vườn đẹp hút hồn trên thế giới

Có thể bạn quan tâm
Huyện đảo Lý Sơn

Huyện đảo Lý Sơn

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 nguyên Phó Thủ tướng

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 nguyên Phó Thủ tướng

Phó chủ tịch xã tự tử tại trụ sở làm việc

Phó chủ tịch xã tự tử tại trụ sở làm việc

Nghi vấn loa cài mìn phát nổ làm 3 người trọng thương

Nghi vấn loa cài mìn phát nổ làm 3 người trọng thương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người bị thương nặng

Nổ lớn trên xe giường nằm, 3 người bị thương nặng

Đề nghị xây dựng khung học phí mới

Đề nghị xây dựng khung học phí mới

Đài cassette phát nổ trên xe giường nằm, nghi gắn chất nổ

Đài cassette phát nổ trên xe giường nằm, nghi gắn chất nổ

Hai công an cứu sống thiếu nữ nhảy hồ tự tử

Hai công an cứu sống thiếu nữ nhảy hồ tự tử

Có khả năng ông Nguyễn Bá Thanh không về tiếp xúc cử tri được

Có khả năng ông Nguyễn Bá Thanh không về tiếp xúc cử tri được

Nổi bật trên nguoicaotuoi.org.vn
TW Hội NCT Việt Nam: Họp báo về Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”

TW Hội NCT Việt Nam: Họp báo về Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”

Bệnh viện mắt Hitec: Đồng hành cùng Chương trình “Mắt sáng cho NCT”

Bệnh viện mắt Hitec: Đồng hành cùng Chương trình “Mắt sáng cho NCT”

Tỉnh Hà Tĩnh: Vụ doanh nghiệp bị hành xử bất công trên đất “vàng” Khu kinh tế Vũng Áng

Tỉnh Hà Tĩnh: Vụ doanh nghiệp bị hành xử bất công trên đất “vàng” Khu kinh tế Vũng Áng

Châu Âu trước nguy cơ bị xé nhỏ

Châu Âu trước nguy cơ bị xé nhỏ

Ông Trưởng thôn giỏi dân vận

Ông Trưởng thôn giỏi dân vận

Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bàng, ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổ chức đối thoại chưa khách quan

Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bàng, ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tổ chức đối thoại chưa khách quan

Chủ tịch Mặt trận phường được lòng dân

Chủ tịch Mặt trận phường được lòng dân

Người làm thất thoát gần 10 tỉ đồng lại được đề cử quay về làm lãnh đạo công ty

Người làm thất thoát gần 10 tỉ đồng lại được đề cử quay về làm lãnh đạo công ty

Xây dựng Mặt trận đoàn  kết cùng phát triển

Xây dựng Mặt trận đoàn kết cùng phát triển

Người luôn có trách nhiệm với gia đình và xã hội

Người luôn có trách nhiệm với gia đình và xã hội

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing