Hà Tĩnh: Tập huấn Luật Hợp tác xã cho cán bộ chi hội

23-07-2013 07:46 - Theo: danviet.vn

Hội ND huyện Vũ Quang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn Luật HTX và các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể cho 198 cán bộ từ chi hội đến huyện.

>> Hà Nam: Bồi dưỡng kiến thức HTX cho cán bộ hộ
>> Hà Tĩnh: Tập huấn kỹ năng ứng xử văn hoá trong NTM
>> Tập huấn khởi sự doanh nghiệp và xây dựng NTM
>> Tập huấn cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên nội dung cơ bản về Luật HTX, quỹ tín dụng nhân dân và các chính sách về phát triển kinh tế tập thể; cung cấp thông tin về các yêu cầu, quy trình các bước thành lập tổ hợp tác, HTX, quỹ tín dụng nhân dân.