Góp ý hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM

24-04-2013 19:03 - Theo: baohatinh.vn

Chiều 24-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và góp ý hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

>> Bình quân cả nước đạt 6,41 tiêu chí/xã
>> Tiêu chí nông thôn mới phải đạt từ 95 điểm trở lên
>> Thêm 2 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới
>> “Bộ tiêu chí chỉ là căn cứ để tính toán về mặt số học, điều quan trọng là thực chất có đạt như tiêu chí đã đề ra hay không?”

Góp ý hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí <a href=NTM">

Trước mắt sẽ áp dụng thí điểm Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM tại một vài xã để rút kinh nghiệm sau đó triển khai rộng.

Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM do Văn phòng điều phối NTM tỉnh xây dựng, nhằm mục đích cung cấp các thông tin cơ bản về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo và mức độ hoàn thành 19 tiêu chí tại thời điểm đánh giá; Làm cơ sở xếp loại thi đua xây dựng NTM; Làm căn cứ để phân vốn hàng năm nhằm khuyến khích xã làm tốt.

Phương pháp đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí bằng hình thức chấm điểm. Mỗi tiêu chí có khung điểm tối đa là 100 điểm. Xã đạt 1.900 điểm là đạt chuẩn NTM.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đều cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu và Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM là hết sức cần thiết, là cơ sở để các ngành đánh giá xếp loại thi đua xây dựng NTM cho các xã. Tuy nhiên, phương pháp, cách tính điểm và một số từ ngữ trong Bộ chỉ số còn rườm rà, khó hiểu, vì vậy, cần bổ sung, sửa chữa lại.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Văn phòng NTM tỉnh tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh tổng quan các bảng biểu; các ngành bổ sung, góp ý theo từng tiêu chí, lĩnh vực ngành mình và chuyển về văn phòng NTM tỉnh trước 2/5. Bộ tiêu chí này phải xây dựng trên cơ sở tiếp thu các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương. Trước mắt sẽ áp dụng thí điểm Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí NTM tại một vài xã để rút kinh nghiệm sau đó triển khai rộng.

Bá Tân

Bài viết cùng chủ đề: