Đối tượng, mức hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự

08-08-2013 15:31 - Theo: qdnd.vn

Bạn Nguyễn Văn Tú (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hỏi: Đề nghị Báo QĐND cho biết đối tượng và mức hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

>> Hướng dẫn trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội theo mức lương mới
>> Giải đáp về lương và phụ cấp của giáo viên dạy nghề
>> Chế độ với viên chức trong thời gian bị tạm giam
>> Phụ cấp công vụ có phải đóng thuế TNCN?

Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 40 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP như sau: Đối tượng áp dụng là chỉ huy phó ban CHQS cấp xã (trừ chỉ huy phó ban CHQS cấp xã đã được bố trí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP), trung đội trưởng dân quân cơ động. Mức hưởng phụ cấp bằng 50% mức phụ cấp hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên (nếu có), tính từ tháng có quyết định bổ nhiệm đến khi thôi giữ chức.