Xã hội 03/2/2014 06:52

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp

Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội thể hiện ở hai điểm chủ yếu là nội dung và phương thức lãnh đạo. Phương thức lãnh đạo của Đảng gồm một hệ thống các phương pháp, hình thức và cách thức lãnh đạo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phương thức lãnh đạo của Đảng không cố định, bất biến mà có thể thay đổi, được áp dụng linh hoạt tùy theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể, theo trình độ, năng lực của Đảng, theo đối tượng lãnh đạo. Đối  tượng lãnh đạo ngày càng phát triển về trình độ nhận thức, ý thức dân chủ... Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xã hội là yêu cầu tất yếu, khách quan.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết Đội công nhân đang thi công kè chống sạt lở kết hợp với đường giao thông đoạn từ Bến phà Tài Xá cũ đến chân Cầu 1 (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) ngày 26-1-2014. Ảnh: Lê Hải
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết Đội công nhân đang thi công kè chống sạt lở kết hợp với đường giao thông đoạn từ Bến phà Tài Xá cũ đến chân Cầu 1 (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) ngày 26-1-2014. Ảnh: Lê Hải

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xã hội mà Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn được thể hiện ở những nội dung chủ yếu là: Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối thông qua các chỉ thị, nghị quyết; bằng công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bằng sự thuyết phục các tổ chức chính trị - xã  hội và toàn thể quần chúng nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng đã đề ra.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hai nhiệm vụ quan trọng trong đó là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, chính là những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh những năm tới đã rất sáng rõ. Quyết định 2622/QĐ-TTg ngày 31-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định mục tiêu tổng thể là phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại.

Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta cần quyết tâm thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh"; tổ chức không gian lãnh thổ Quảng Ninh theo hướng "một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá" nhằm bảo đảm mục tiêu liên kết, đồng bộ để phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ...

Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là những văn bản chỉ đạo liên quan trực tiếp đến Quảng Ninh, những năm gần đây, các cấp ủy trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì thế, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mở rộng quan hệ đối ngoại; khẳng định được vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng trao Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu 3 năm (2010-2012), tháng 10-2013.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng trao Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu 3 năm (2010-2012), tháng 10-2013.

Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy trong tỉnh cũng còn có những hạn chế như đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong bài trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh số Tết Giáp Ngọ 2014 chỉ rõ: "Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn biểu hiện trì trệ, thiếu năng động, sáng tạo, thậm chí là ỷ lại, trông chờ...; kinh tế phát triển chưa thật sự vững chắc; tiến độ thực hiện lập quy hoạch, xây dựng chiến lược và ứng dụng, chuyển giao công nghệ còn chậm so với yêu cầu; cải cách hành chính còn nhiều hạn chế; bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, tinh giản biên chế vẫn còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; môi trường đầu tư có cải thiện nhưng cơ bản chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân, vẫn bị động, ách tắc, thiếu sáng tạo; vẫn còn đâu đó gây nhiều phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp và nhân dân...; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thất thoát hiệu quả chưa cao; vấn đề môi trường vẫn đang diễn biến cấp bách và nghiêm trọng; tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn lao động, buôn lậu, trật tự an toàn xã hội, khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn còn có mặt, có việc, có nơi thực hiện chưa có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng phát triển du lịch vẫn là nút thắt cơ bản chưa được kịp thời tháo gỡ; vẫn còn đâu đó ở các cấp, các ngành, các địa phương bệnh quan liêu, hình thức, né tránh, chiếu lệ, hời hợt khi giải quyết các kiến nghị của nhân dân..."

Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi và vì thế phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng cũng cần phải được đổi mới. Vì thế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề công tác trong năm 2014 là "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy và biên chế; đồng hành cùng doanh nghiệp". Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cần tập trung vào khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh như nêu trên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh chỉ đạo: Từng đảng bộ cần nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động đề xuất với cấp trên những giải pháp mới, mang tính đột phá; xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ một cách thiết thực bằng chính những số liệu thống kê hiệu quả công việc cụ thể, tránh định tính; mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám vươn lên, đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, có giải pháp khắc phục phù hợp, đoàn kết đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng tổ chức; chú trọng việc tinh gọn và nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ theo đúng Kết luận 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Hội nghị T.Ư 7 (khoá XI) "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở"...

Chí Linh

ĐỌC THÊM

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 24-1, tại TP Hạ Long, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và sơ kết 3 năm  thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Khai mạc hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Khai mạc hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII

Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014

Thành uỷ Hà Nội sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU

Thành uỷ Hà Nội sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU

"Đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh"

Báo Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2014

Báo Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2014

10 yếu kém, khuyết điểm

Sáng 10-12, phát biểu tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII, cùng với khẳng định thành tựu năm 2013 của Quảng Ninh, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã thẳng thắn nêu 10 yếu kém, khuyết điểm như sau.
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Trắng đêm chạy bão Rammasun

Trắng đêm chạy bão Rammasun

Tổng cục XDLL CAND: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng CAND quý II/2014

Tổng cục XDLL CAND: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng CAND quý II/2014

Huyền thoại những Pơtao Tây nguyên - Kỳ 3: Người không muốn làm vua

Huyền thoại những Pơtao Tây nguyên - Kỳ 3: Người không muốn làm vua

60 năm Hiệp định Genève (1954 - 2014) - Kỳ 6: Em không sợ chia ly là vĩnh biệt

60 năm Hiệp định Genève (1954 - 2014) - Kỳ 6: Em không sợ chia ly là vĩnh biệt

Vĩnh biệt một người tài hoa và tử tế!

Vĩnh biệt một người tài hoa và tử tế!

Một kỳ thi quốc gia: Phải chuẩn bị kỹ lưỡng

Một kỳ thi quốc gia: Phải chuẩn bị kỹ lưỡng

Tiếp tục trao tủ đông cho tàu làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa

Tiếp tục trao tủ đông cho tàu làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa

Trao học bổng cho con em đại lý phát hành báo

Trao học bổng cho con em đại lý phát hành báo

1 kỳ thi quốc gia:

1 kỳ thi quốc gia: "Đừng bàn thêm nữa!"

Ngọn nguồn và đặc thù một vùng đất

Ngọn nguồn và đặc thù một vùng đất

Có thể bạn quan tâm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Yêu cầu các Bộ trưởng giữ lời hứa

Yêu cầu các Bộ trưởng giữ lời hứa

Thi thể 3 học sinh nằm thành hàng dưới hồ nhà chùa

Thi thể 3 học sinh nằm thành hàng dưới hồ nhà chùa

Hà Nội: Cháy lớn tại kho chứa cồn ở Văn Điển

Hà Nội: Cháy lớn tại kho chứa cồn ở Văn Điển

Không giao quyền quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long cho Bitexco

Không giao quyền quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long cho Bitexco

Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa giông

Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa giông

Đầu tư hơn 365 triệu USD xây đại học Việt Nhật

Đầu tư hơn 365 triệu USD xây đại học Việt Nhật

Xà lan gần 100 tấn chìm gần hầm Thủ Thiêm

Xà lan gần 100 tấn chìm gần hầm Thủ Thiêm

Xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ

Xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ

10 câu nói để đời của Toàn Shinoda

10 câu nói để đời của Toàn Shinoda

Nổi bật trên baoquangninh.com.vn
Tập đoàn Bitexco đề xuất phương án đầu tư, quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

Tập đoàn Bitexco đề xuất phương án đầu tư, quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải họp khẩn với Quảng Ninh để ứng phó với bão số 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải họp khẩn với Quảng Ninh để ứng phó với bão số 2

Quảng Ninh bắt đầu chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2

Quảng Ninh bắt đầu chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống tội phạm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống tội phạm

Công bố quy hoạch chi tiết Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo huyện Vân Đồn

Công bố quy hoạch chi tiết Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo huyện Vân Đồn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại các địa phương khu vực miền Đông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại các địa phương khu vực miền Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại Uông Bí và Quảng Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại Uông Bí và Quảng Yên.

Các địa phương khẩn trương triển khai phòng chống cơn bão số 2

Các địa phương khẩn trương triển khai phòng chống cơn bão số 2

Đội trưởng tuyển Đức: Sau Lahm sẽ là Schweinsteiger?

Đội trưởng tuyển Đức: Sau Lahm sẽ là Schweinsteiger?

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing