Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Hưng Yên

05-11-2013 19:27 - Theo: baohungyen.vn

>> Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 130 của Bộ Chính trị
>> Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 1.827 tỷ đồng
>> Tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
>> Giao ban công tác nội chính quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV

* Các ông: Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
 
Ngày 5.11, ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã về làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Các ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh; Tạ Hồng Quảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tiếp và làm việc với đoàn.
 
Toàn cảnh làm việc của Đoàn Thanh tra Chính phủ tại tỉnh ta
Toàn cảnh làm việc của Đoàn Thanh tra Chính phủ tại tỉnh ta

Tại tỉnh Hưng Yên, việc chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được coi là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp, các ngành. Về công tác thanh tra, tính đến hết tháng 10.2013, ngành Thanh tra đã tiến hành 124 cuộc thanh tra, trong đó đã kết thúc 97 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị, xử lý về kinh tế số tiền hơn 27 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng. Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành đã tiếp 1.958 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận trong kỳ 488 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 26 vụ thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 21 vụ, đạt 80,7%. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp, các ngành coi trọng, chỉ đạo chặt chẽ, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng và đạt được kết quả khả quan, đã ban hành 5 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 3 văn bản nhằm thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn và sử dụng kinh phí Nhà nước cấp, trang thiết bị trong cơ quan theo đúng các quy định của Nhà nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức lập, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính và thực hiện chi trả lương qua tài khoản; năm 2013, qua thanh tra chưa phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng…

Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại tỉnh còn gặp những vướng mắc, khó khăn như: Một số đơn vị chưa gắn tiếp công dân thường xuyên với tiếp dân của lãnh đạo theo quy định, việc phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành còn có sai sót… dẫn đến việc xử lý đơn thư thiếu chính xác, trùng lặp nhiều; trong thanh tra, kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc còn kéo dài, chưa bảo đảm thời gian theo quy định, nội dung xác minh, biện pháp giải quyết thiếu thuyết phục nên kết luận và giải quyết không có tính khả thi, dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài… 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, nhất là sau khi tái lập. Đồng thời lưu ý trong quá trình phát triển, việc thu hồi đất cho các dự án và các công trình phúc lợi dễ phát sinh khiếu kiện, vì vậy tỉnh cần làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích, tránh để xảy ra lãng phí về đất đai. Đối với công tác thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra tập trung bám sát, thực hiện kế hoạch năm 2013; nắm, phát hiện vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ  quan điều tra; thanh tra cần gắn với việc thu hồi; Trong việc xây dựng kế hoạch năm 2014 cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo, trùng lặp. Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, am hiểu pháp luật để giải thích cho người dân hiểu về pháp luật. Về công tác phòng, chống tham nhũng cần thực hiện các giải pháp phòng ngừa cho tốt, gắn với công tác thanh tra để xử lý.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cảm ơn Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với tỉnh; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Tổng Thanh tra Chính phủ và các thành viên trong đoàn. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn tỉnh Hưng Yên sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ để làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong thời gian tới. 
 
Hồng Ngọc