Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

14-01-2014 16:38 - Theo: www.qdnd.vn

Sáng 13-1, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu 1 đã tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL năm 2014.

>> Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa pháp luật đi vào cuộc sống
>> Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở
>> Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động
>> Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Học viện Hậu cần

Năm qua, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL sát với từng đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị; gắn PBGDPL với quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, sinh hoạt tư tưởng, quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật. Năm 2014, toàn quân khu tăng cường, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị và từng đối tượng; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời động viên, rút kinh nghiệm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, chống bệnh thành tích...