Cuộc vận động 50

28-12-2012 08:00 - Theo: baophuyen.com.vn

òa trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP Phú Yên hưởng ứng mạnh mẽ, đạt chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông (ATGT)" (gọi tắt là Cuộc vận động 50 (CVĐ 50)) do Bộ Quốc phòng phát động, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới.

>> LLVT Tiền Giang vững vàng trước yêu cầu nhiệm vụ mới
>> Hướng về cơ sở, xây dựng nhân tố điển hình mới
>> Nêu bật thành tích, thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, đề xuất các giải pháp khắc phục

 

Khó khăn lớn nhất của các đơn vị BĐBP Phú Yên trong thực hiện CVĐ 50 là hầu hết phương tiện tàu thuyền, xe máy đã hoạt động lâu năm nên hư hỏng nhiều, gần biển nên nhanh xuống cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao bảo đảm cho công tác thường xuyên, đột xuất và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão - cứu hộ cứu nạn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác kỹ thuật theo chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Tư lệnh BĐBP và nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, các kế hoạch công tác biên phòng, công tác kỹ thuật hàng năm. Cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các đơn vị thường xuyên duy trì và thực hiện tốt các chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định kỹ thuật các phương tiện; thực hiện tốt "ngày kỹ thuật", bảo đảm cho ô tô, tàu thuyền hoạt động với hệ số kỹ thuật đạt từ 80-95%; duy trì nghiêm chế độ "giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật", thực hiện tốt các chế độ bảo dưỡng, bảo quản, kiểm tra các phương tiện theo đúng quy định, bảo đảm hệ số kỹ thuật xe máy = 0,85", đảm bảo phục vụ tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện kinh phí, vật tư kỹ thuật còn thiếu thốn, các đơn vị đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT; chấp hành nghiêm Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, các quy định của Quân đội.

 

Đi đôi với quản lý chặt số lượng, chất lượng, chủng loại VKTBKT, các đơn vị có hệ thống sổ sách theo dõi và phân cấp quản lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị đều có kho tàng bảo quản không để hư hỏng xuống cấp, cháy nổ do thiếu tinh thần trách nhiệm. Các loại vũ khí hư hỏng, xuống cấp được phát hiện và sửa chữa kịp thời.

 

Thực hiện mục tiêu bảo đảm ATGT, các đơn vị đã có nhiều biện pháp tích cực kiềm chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông. Trong đó, cùng với chú trọng đồng bộ, sửa chữa các phương tiện tham gia giao thông, nâng cao hệ số kỹ thuật cho xe, máy, tàu, thuyền sử dụng thường xuyên, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện triệt để các nghị định của Chính phủ và quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP về việc đưa xe máy, tàu, thuyền đi kiểm định đúng chu kỳ, chấp hành nghiêm chỉ lệnh huấn luyện, bổ túc lái xe quân sự; đẩy mạnh phong trào thi xe tốt, lái xe giỏi… Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện tốt "Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ nhất" và "Năm an toàn giao thông 2012", đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT, góp phần giảm số vụ tai nạn xảy ra.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện CVĐ 50 vẫn còn những mặt hạn chế. Đó là, chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền ở một số đơn vị chưa sâu, còn mang tính hình thức. Một số đơn vị chưa chú trọng biểu dương, khen thưởng, nêu gương kịp thời người tốt, việc tốt, cũng như phê phán, lên án hành vi vi phạm; chưa phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay và tính rộng khắp của phong trào.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, làm cho CVĐ 50 trở thành hoạt động thường xuyên của BĐBP, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần gắn CVĐ này với phong trào thi đua Quyết thắng và các CVĐ khác. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, ý thức hành động của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 50. Chú trọng công tác an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT, nhất là đối với các kho vũ khí, đạn; đảm bảo an toàn trong huấn luyện và ATGT. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hội thao, hội thi kỹ thuật và phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50, kịp thời phát hiện những mặt tồn tại để có biện pháp khắc phục. Kịp thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; đưa CVĐ 50 phát triển lên bước mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

LẠC VIỆT

Mã bảo mật
Xem thêm các tin về: Cuộc vận động 50