Chưa công bố kết quả thi công chức thuế

03-04-2013 14:30 - Theo: baoapbac.vn

Ông Huỳnh Thanh Thuận, ngụ TP. Mỹ Tho phản ảnh: Từ tháng 11-2012 con gái ông thi tuyển công chức ngành Thuế tỉnh Tiền Giang (kỳ thi tổ chức tại TP. Cần Thơ) nhưng chờ đến nay vẫn chưa thấy báo kết quả.

>> Bộ Nội vụ thi trực tuyến để ngăn chạy công chức
>> Hà Nội: 2 khâu dễ tiêu cực trong thi công chức
>> Hà Nội thanh tra thi tuyển công chức tại 29 quận, huyện
>> HMC: Tổng Cục thuế quyết định truy thu gần 7 tỷ đồng

Cục Thuế Tiền Giang trả lời: Cuộc thi này do Tổng cục Thuế tổ chức nên toàn bộ hồ sơ, bài thi phải chuyển ra Hà Nội chấm. Đến nay Tổng cục Thuế vẫn chưa chấm xong nên chưa chuyển kết quả cho Cục Thuế Tiền Giang. Khi nào có kết quả, Cục Thuế tỉnh sẽ gửi đến địa chỉ của thí sinh biết.

TỔ CTBĐ