Xã hội 05/7/2013 22:42

Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế để xây dựng thành phố phát triển bền vững.

* Kỳ họp thông qua 15 nghị quyết

(CT)- Qua 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII đã hoàn thành chương trình đề ra và đã bế mạc vào chiều 5-7-2013.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNGTrong buổi sáng ngày làm việc thứ 3 (ngày 5-7-2013), HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố, với các nội dung như: vai trò tham mưu về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn; giải pháp xử lý các đồ án không khả thi, không có khả năng triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho người dân trong vùng quy hoạch theo luật định; trách nhiệm của Sở Xây dựng trong quản lý các khu chung cư, khu dân cư tự phát, xây dựng trái phép, xây dựng không phép; trách nhiệm của cơ quan nào về việc bồi hoàn thiệt hại của dân sau khi xóa quy hoạch ; UBND thành phố có giải pháp gì khắc phục hạn chế, tồn tại trong quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ, chất lượng các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương...

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do HĐND thành phố bầu.Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Theo quy định, việc lấy phiếu tín nhiệm tổng số 17 chức danh do HĐND bầu, nhưng theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có một số chức danh không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm. HĐND thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh đủ điều kiện gồm 13 người. (Xem kết quả đính kèm)

Trong buổi chiều cùng ngày, ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, giải trình về những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp; việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 15 nghị quyết.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Ảnh: ANH DŨNGPhát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Mục tiêu và nhiệm vụ của cả năm 2013 còn lại khá lớn. Trong 6 tháng cuối năm 2013, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, chúng ta cần phát huy tính năng động và sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của thành phố; nâng cao vai trò trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện trong thành phố. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thu - chi ngân sách; thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ về tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu kiểm, chỉ đạo các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để triển khai các dự án; mạnh dạn hơn nữa thu hồi chủ trương đầu tư đối với những dự án triển khai quá thời gian cam kết. Thực hiện tốt việc công khai minh bạch các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công khai minh bạch trong việc thu hồi đất, giải tỏa bồi thường, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tạo sự chuyển biến thật sự về trật tự kỷ cương đô thị, trước hết là trong xây dựng, quản lý đất đai, trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, phòng tránh bão, lốc xoáy và sạt lở,...Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, theo dõi diễn biến các dịch bệnh nguy hiểm để có biện pháp đối phó kịp thời, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nước sạch nông thôn. Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo ở các cấp học, đồng thời, mở rộng thêm nhiều ngành đào tạo mới, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là khắc phục tình trạng đùn đẩy, giải quyết nhanh hơn thủ tục hành chính; phân cấp mạnh cho các đơn vị trực tiếp và cơ sở, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND thành phố cần tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện tích cực việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND thành phố. Chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan hữu quan giải quyết tốt, có hiệu quả những lời hứa trước đại biểu HĐND, trước cử tri thành phố. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp; không để xảy ra điểm nóng, quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Để những nghị quyết này sớm đi vào thực tế cuộc sống, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hữu Lợi đề nghị các ngành, các cấp chính quyền cần đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND nêu cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết HĐND của thành phố và của Quốc hội, kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực, sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

     THANH THY

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

    1. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch HĐND thành phố

     - Số phiếu tín nhiệm cao      : 48 phiếu (chiếm 90,57 % tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 00 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 00 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

    2. Ông Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên thường trực HĐND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 33 phiếu (chiếm 62,26%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 12 phiếu (chiếm 22,64%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 02 phiếu (chiếm 3,77%  tổng số đại biểu HĐND).

    3. Bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 36 phiếu (chiếm 67,92%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 09 phiếu (chiếm 16,98%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 03 phiếu (chiếm 5,66%  tổng số đại biểu HĐND).

    4. Bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 33 phiếu (chiếm 62,26%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 13 phiếu (chiếm 24,53%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 02 phiếu (chiếm  3,77%  tổng số đại biểu HĐND).

    5. Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 31 phiếu (chiếm 58,49%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 13 phiếu (chiếm 24,53%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 04 phiếu (chiếm 7,55%  tổng số đại biểu HĐND).

    6. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 34 phiếu (chiếm 64,15%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 11 phiếu (chiếm 20,75%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 03 phiếu (chiếm 5,66%  tổng số đại biểu HĐND).

    7. Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 39 phiếu (chiếm 73,58%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 09 phiếu (chiếm 16,98%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 00 phiếu (chiếm 0%  tổng số đại biểu HĐND).

    8. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 35 phiếu (chiếm 66,04%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 11 phiếu (chiếm 20,75%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 01 phiếu (chiếm 1,89%  tổng số đại biểu HĐND).

    9. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 31 phiếu (chiếm 58,49%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 10 phiếu (chiếm 18,87%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 07 phiếu (chiếm 13,21%  tổng số đại biểu HĐND).

    10. Ông Vũ Cao Quân, Ủy viên UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 35 phiếu (chiếm 66,04%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 10 phiếu (chiếm 18,87%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 03 phiếu (chiếm 5,66%  tổng số đại biểu HĐND).

    11. Bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 38 phiếu (chiếm 71,70%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 09 phiếu (chiếm 16,98%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 01 phiếu (chiếm 1,89%  tổng số đại biểu HĐND).

    12. Ông Phạm Việt Trung, Ủy viên UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 19 phiếu (chiếm 35,85%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 25 phiếu (chiếm 47,17%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 04 phiếu (chiếm 7,55%  tổng số đại biểu HĐND).

    13. Ông Nguyễn Quang Nghị, Ủy viên UBND thành phố

    - Số phiếu tín nhiệm cao      : 21 phiếu (chiếm 39,62%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm  : 20 phiếu (chiếm 37,74%  tổng số đại biểu HĐND).

    - Số phiếu tín nhiệm thấp    : 07 phiếu (chiếm 13,21%  tổng số đại biểu HĐND).                                                                       

ĐỌC THÊM

Giải quyết những bức xúc của nhân dân cần trách nhiệm và quyết tâm hơn nữa

Tuần qua Kỳ họp thứ năm, QH khóa XIII hai nội dung được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm, mong đợi: Lần đầu tiên QH tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn và chất vấn, trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ.

"Chúng ta đã làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình hay chưa?"

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Kỳ họp thứ năm - HĐND thành phố Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp thứ năm - HĐND thành phố Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2011-2016

Chỉ tịch HĐND Hà Nội:

Chỉ tịch HĐND Hà Nội: "Phiếu tín nhiệm là thước đo trách nhiệm"

HĐND huyện Phú Giáo: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu

Hôm qua (27-6), HĐND huyện Phú Giáo đã tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 6, khóa III (nhiệm kỳ 2011-2016). Bà Trần Thị Kim Vân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự.

Nỗ lực phấn đấu điều hành có hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển (*)

(Trích phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Xuân Đường -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI).
Ngày thứ 2, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII

Ngày thứ 2, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

Hội trại sinh viên Việt tại Đức thành công rực rỡ

"Hạnh phúc được sẻ chia" - Món quà tình yêu dành cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Khai hội Lam Kinh 2014

Khai hội Lam Kinh 2014

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

Cha mẹ cõng con lội nước đến trường giữa Thủ đô

11 người chết sau bão

11 người chết sau bão

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

VEC khẳng định mức phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai là hợp lý

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ra vào đảo Lý Sơn

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Siết xe quá tải bằng mọi cách

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Xác định danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ cháy ở TPHCM

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Dự án mở rộng QL1: Đuổi ngay những nhà thầu yếu kém!

Có thể bạn quan tâm
Sân bay dân dụng Phan Thiết

Sân bay dân dụng Phan Thiết

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển

Thủ tướng: Lào Cai cần phát huy tối đa lợi thế để phát triển

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phát lệnh thông xe đường 150cao tốc dài nhất Việt Nam

Phát lệnh thông xe đường 150cao tốc dài nhất Việt Nam

Tin bão Fung-Wong: Những dự đoán không thống nhất về đường đi của bão

Tin bão Fung-Wong: Những dự đoán không thống nhất về đường đi của bão

Đường dây 500kV Bắc Nam gặp sự cố 2 lần do cháy rừng

Đường dây 500kV Bắc Nam gặp sự cố 2 lần do cháy rừng

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Rơi thang máy ở TPHCM, 5 người nhập viện cấp cứu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hội Luật gia VN cần tăng cường tham gia công tác giám sát, phản biện

Hội Luật gia VN cần tăng cường tham gia công tác giám sát, phản biện

Toàn cảnh thế giới - 31/8/2014

Toàn cảnh thế giới - 31/8/2014

Nổi bật trên baocantho.com.vn
Lãnh đạo thành phố gặp gỡ các ngân hàng thương mại trên địa bàn

Lãnh đạo thành phố gặp gỡ các ngân hàng thương mại trên địa bàn

Tin tức

Tin tức

Hoàn thành việc đóng điện phục vụ khu xử lý rác Ô Môn

Hoàn thành việc đóng điện phục vụ khu xử lý rác Ô Môn

Phát hiện vi khuẩn

Phát hiện vi khuẩn "ăn" chất thải độc hại

Tin ảnh

Tin ảnh

Nâng cao hiệu quả phối hợp phòng chống tội phạm

Nâng cao hiệu quả phối hợp phòng chống tội phạm

Một ngày ở thành phố giáo dục trong nhà

Một ngày ở thành phố giáo dục trong nhà

Nga quyết không nhượng bộ Mỹ và EU

Nga quyết không nhượng bộ Mỹ và EU

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu  kinh tế -xã hội

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội

Mỹ và đồng minh A-rập hợp sức

Mỹ và đồng minh A-rập hợp sức" chống IS

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing