Hà Nội bỏ Thanh tra xây dựng cấp phường, xã

28/10/2013 | 10:15

động của Thanh tra Sở Xây dựng. Quyết định nêu rõ, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng hiện có và Thanh tra xây

Hà Nội: Ra mắt Thanh tra Xây dựng

19/1/2014 | 06:57

TP Hà Nội. Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra xây dựng có hiệu lực từ ngày 15/5/2013, đã thay thế Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ

Văn bản mới nhận từ ngày 4 đến 9-11 (phần 1)

11/11/2013 | 07:05

quy định danh mục các vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 151/2013/NĐ-CP ngày 1-11: Về chức năng, nhiệm vụ cơ chế hoạt động

Thanh tra Xây dựng">Hà Nội thông qua Đề án "tái cơ cấu" Thanh tra Xây dựng

16/8/2013 | 09:43

cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng, thực hiện theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung chính của thông báo, ban hành trên cơ sở cuộc họp ngày 2/8/2013 giữa lãnh đạo

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn năm bước ngoặt

31/12/2013 | 09:35

hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng, UBND TP đã ban hành Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, quyết định đã tạo cơ sở pháp lý

Văn bản mới nhận từ ngày 6 đến 11-5 (phần 2)

13/5/2013 | 12:00

vị sử dụng lao động không được đình công giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. 42/2013/NĐ-CP ngày 9-5: Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng theo Nghị định số 26/2013/NĐ - CP

02/5/2013 | 16:41

Minh. Vì Nghị định 26/CP cũng cơ bản kế thừa Nghị định 46/CP trước đó về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành xây dựng. Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo

Văn bản mới nhận từ ngày 22 đến 26-4

29/4/2013 | 08:00

các nhà tài trợ. 39/2013/NĐ-CP ngày 24-4: Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh Xã hội. TT 43/2013/TT-BTC ngày 18-4: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Văn bản mới nhận từ ngày 1 đến 6-4 (phần 1)

08/4/2013 | 07:00

quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. 25/2013/NĐ-CP ngày 29-3: Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. NĐ 26/2013/NĐ-CP ngày 29-3: Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành

Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

01/4/2013 | 15:05

phủ vừa ban hành Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng. Theo đó cơ quan thanh tra nhà nước ngành xây dựng gồm thanh tra Bộ Xây dựng và thanh tra Sở Xây dựng.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối