Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang: Lời kêu cứu của một gia đình nạn nhân chất độc da cam

17/10/2014 | 00:00

nhân theo quy định tại Điều 44 Luật Đất đai ngày 26/11/2003; khoản 2 Điều 31 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ tiết d khoản 1 Điều 53 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày

Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô : Còn nhiều khó khăn

13/8/2014 | 11:37

30-5-2014, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh căn cứ vào

Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2014

13/8/2014 | 08:38

Bình, Tiền Giang Gia Lai, trả lời đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2014 cho các đối tượng, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CPTheo đó,trên cơ sở phương án thực

Giải quyết rốt ráo những vướng mắc cho doanh nghiệp

12/8/2014 | 09:48

thủ tục đánh giá tác động môi trường chậm. Theo giải trình của Sở Tài nguyên Môi trường, từ khi Công ty CP Đầu tư Phát triển miền Trung nộp hồ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh

Chia sẻ chi phí trong phát triển giáo dục đại học

08/8/2014 | 10:07

học phí trần hiện nay (năm học 2013-2014) từ 4,85 triệu đồng/năm - 6,85 triệu đồng/năm theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP (Chính phủ, 2010) cần phải được gỡ bỏ hoặc nới lỏng. Nhưng làm thế

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng: Cụ thể hóa tăng cường vai trò của cấp xã, phường

13/5/2014 | 16:04

khi Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của TTXD có hiệu lực, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 46/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của TTXD Hà Nội. Vừa

Hiện đại hóa ngành tài chính những thách thức cho NHNN

13/5/2014 | 07:00

tháng 11/2013, Nghị định 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của NHNN mới được ban hành, có hiệu lực vào 26/12/2013. Nghị định 156 liệt kê 33 nhiệm vụ quyền hạn cho NHNN. Văn

Phú Yên: Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về xây dựng

23/1/2014 | 16:46

của UBND tỉnh về sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ngói đất sét nung; Xây dựng bộ Đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc

Chỉ thị về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí

22/1/2014 | 00:00

thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; nội dung thông tin cung cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định. Coi việc cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương,

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Những vấn đề đặt ra

20/1/2014 | 10:22

hữu; Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần... Trong thời gian

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối