Đầm Hà chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

08/11/2013 | 08:34

huyện Đầm Hà đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng huyện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng như: Thường xuyên tuyên truyền trên

Triển khai phương án bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2014 - 2015

13/11/2014 | 14:18

rừng và đất lâm nghiệp của cấp xã các chủ rừng; đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý chặt chẽ người dân khi canh tác nương nhằm hạn chế cháy rừng xảy

Nho Quan chủ động phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô

08/1/2014 | 09:24

thực bì rừng trồng, đảm bảo không để cháy lan. Lực lượng Kiểm lâm huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng lắp biển dự báo cháy rừng, biển tuyên truyền bảo

Thanh Hoá: Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (27/10/2014)

27/10/2014 | 10:40

việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm khu dân cư 3 không: "Không sử dụng cưa xăng, súng

Nỗ lực bảo vệ 41.000 ha rừng tràm trong mùa khô hanh

21/3/2013 | 21:28

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các đơn vị quản lý rừng thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân cư ngụ trong lâm phần ven rừng chấp hành tốt công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô;

Tăng cường bảo vệ và phòng chống cháy rừng

09/1/2014 | 00:45

- chữa cháy rừng năm 2014, nhất là rừng khu vực đồi núi ở thời điểm trước, trong sau Tết Nguyên đán 2014. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn dân cư, khóm, ấp miền núi

Thanh Hóa-Huaphanh liên kết bảo vệ rừng biên giới

28/6/2013 | 08:22

giáp đường biên giới 2 nước trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, 54 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng (với sự tham gia của hơn 600

Tri Tôn: Kiên quyết không để xảy ra cháy rừng trong dịp Tết

13/1/2014 | 23:44

là mục tiêu phấn đấu của huyện Tri Tôn về phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng năm 2014. Theo đó, nhiều biện pháp, phương án bảo vệ rừng được quan tâm, như: Xác định các vùng trọng

Chủ động phương án phòng cháy rừng mùa khô hanh

24/1/2013 | 08:36

giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý,

Kiên Giang: Tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô

26/2/2013 | 10:03

năng sẽ xây dựng vận hành quy trình dự báo cấp cháy, cảnh báo nguy cơ cháy rừng từng khu vực kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức kiến thức của cộng đồng về công tác PCCR; xây dựng lực

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối