Lấy ý kiến rà soát, bổ sung lần thứ hai quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, giai đoạn 2015-2020

27/10/2014 | 21:19

lần thứ hai quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, mỗi đại biểu đã bỏ 11 phiếu lấy ý kiến rà soát, bổ sung A3 quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh

Tham mưu tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

05/11/2014 | 17:54

ương. Theo dõi việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 262 của Bộ Chính trị. Phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành ở Trung ương

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSNDTC và Ủy ban kiểm tra Trung ương

20/5/2013 | 22:46

lý và phục vụ nhân dân, đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương cũng khẳng định công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSNDTC và UBKT Trung ương

10 nhiệm vụ nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương trong năm 2012

15/1/2013 | 18:52

lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương; tái lập Ban Nội Chính Trung ương để trình Hội nghị Trung ương 5; Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, các chức danh

Tập trung hoàn thành báo cáo giám sát tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế

07/1/2014 | 11:27

kế hoạch công tác của Ban Kinh tế Trung ương năm 2014, Ban sẽ bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tập trung lực lượng tham gia tổng kết lý luận và

bản hoàn thành quy hoạch nông thôn mới

22/1/2013 | 09:47

nhiệm vụ, dự án quy hoạch đồng thời với việc xây dựng kế hoạch quy hoạch ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành nhiệm vụ phỉ kín 100% quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Sở cũng

Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị nhân sự khóa mới

11/7/2015 | 14:09

Tổ chức Trung ương chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12. Sáng nay (10/7), Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ

Thêm “hổ” sa lưới

26/7/2015 | 06:59

Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định khai trừ khỏi Đảng và cách chức ông Lệnh Kế Hoạch, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung

Tăng phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

30/12/2013 | 20:24

kỷ luật đảng… Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ đánh giá: Việc thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và Phú Thọ

30/9/2015 | 06:14

Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi hoa chúc mừng

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối