Trưng bày hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954

07/5/2013 | 08:41

kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2013), Trung tâm Lưu trữ quốc gia đã giới thiệu trưng bày một số hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể

Triển lãm "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng Tổng Tư lệnh"

11/10/2013 | 13:32

và hoạt động cách mạng ở Huế, Hà Nội những năm 1927 - 1940, hình ảnh về toàn quốc kháng chiến, chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, chiến thắng Biên giới năm 1950. Đặc biệt là cuộc tiến công

Mốc son chói lọi

06/5/2013 | 23:04

địch xin đầu hàng. Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi phá hủy 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam

06/5/2013 | 07:12

thắng vĩ đại Điện Biên Phủ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn

Điện Biên xưa - nay và chiến thắng Đăk Pơ"">Triển lãm chuyên đề "Điện Biên xưa - nay và chiến thắng Đăk Pơ"

13/10/2014 | 22:13

Điện Biên Phủ hôm nay; phần 4 chiến thắng Đăk Pơ năm 1954 tại An Khê-Gia Lai . Những hình ảnh được trưng bày trong đợt này đã phần nào nói lên ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến thắng Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ, đỉnh cao thời đại

07/5/2013 | 08:43

trước, vào tháng 5/1954 dân tộc Việt Nam đã làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu: đó là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, luôn mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; chiến thắng Điện Biên

Các mũi tiến công chiến lược trong chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954

07/11/2014 | 19:59

hình thành thế trận mới. Khi bước vào chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, ta lần lượt tổ chức các chiến dịch trên khắp các chiến trường ba nước Đông Dương: Lai Châu (từ 10 đến 31-12-1953), Trung Lào

Tây Nguyên phối hợp với Điện Biên Phủ

04/5/2013 | 17:53

phận địch, buộc chúng phải bỏ dở cuộc hành quân để ứng cứu Tây Nguyên; phối hợp chặt chẽ với mặt trận chính tại Điện Biên Phủ. Sau khi trinh sát nắm tình hình, ta nhận thấy địch tổ chức ba cụm

Tiếng vang Điện Biên trong hậu địch qua câu chuyện của một điệp báo

16/4/2013 | 13:13

chiến thắng Điện Biên Phủ, về chiến thắng trên các mặt trận đấu tranh ngoại giao của ta ở Hội nghị Giơ-ne-vơ, ở Hội nghị Trung Giã. Ngoài ra, anh chị em các đoàn thể "Thanh niên cứu quốc", "Phụ

QĐND Việt Nam cùng toàn dân giành thắng lợi trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ

04/11/2014 | 08:38

dịch Điện Biên Phủ. Quyết tâm chiến lược của ta là: "Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tạo nên một bước ngoặt mới trong chiến tranh, trước khi đế quốc Mỹ can thiệp sâu hơn vào Đông Dương".

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối