Thành ủy TP HCM khai mạc hội nghị lần thứ 14

02/7/2013 | 10:41

trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt trong triển khai các biện pháp khắc phục, sự chuyển biến của cán bộ đảng viên

Kiểm tra việc khắc phục sau kiểm điểm Trung ương 4 tại Biên Hòa

03/4/2013 | 22:32

Trong khắc phục sửa chữa khuyết điểm phải theo phương châm làm tới đâu chắc tới đó, có chuyển biến và an dân tới đó. Thành ủy Biên Hòa phải có giải pháp phòng ngừa những sai phạm, khắc phục tình

Dũng cảm nhận thiếu sót, khuyết điểmquyết tâm sửa chữa

07/2/2013 | 17:24

rõ mặt tốt, dũng cảm nhận rõ thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục, phấn đấu vươn lên. Trước mỗi sai lầm, khuyết điểmnhiều cách để sửa chữa, khắc phục. Chính vì vậy việc dũng cảm nhận ra và quyết

Nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

08/12/2013 | 20:28

xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp theo đúng quy định của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 2, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 316 đã triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu

TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại với người dân

10/11/2013 | 18:41

tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có Kết luận số 72 về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, thành phố đã hoàn thành nhiều đầu

Đảng bộ huyện Xuân Lộc: Thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, hạn chế...

14/3/2013 | 17:59

quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Xuân Lộc Theo Huyện ủy Xuân Lộc, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo

Ban Tổ chức thành ủy 5 thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2014

07/12/2013 | 23:02

đã tham mưu triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình; thành lập đoàn kiểm tra giám sát tự phê bình và phê bình sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung

Đưa nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ và công tác TĐKT một cách hiệu quả

26/9/2013 | 08:27

phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của tập thể cũng như cá nhân từng đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy. Lễ ký kết triển khai kế hoạch phối hợp đấu tranh

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ở Phú Thọ

09/10/2013 | 21:47

quyền, cơ quan đơn vị với việc chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết… Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tỉnh Phú Thọ

Kiểm tra toàn diện ba đơn vị đạt kết quả giỏi

13/6/2013 | 21:43

khai đồng bộ nhiều biện pháp, qua đó 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tổ chức có hiệu quả việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối