Đảng viên gương mẫu, đạo đức thì dân tin, dân theo

15/10/2014 | 23:29

làm chết 369 người (tăng 29 người so với cùng kỳ năm 2013). Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông xuống bằng với mức năm 2013. Còn thông

Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh

15/10/2014 | 11:15

trong cải cách ruộng đất, Người chỉ rõ những khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục như chưa phân biệt thật rõ ai là địch, ai là ta, chưa đi đúng đường lối công tác quần chúng của Đảng. Người phê bình

Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1949 - 15-10-2014):

15/10/2014 | 02:41

của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân." Đây chính là tiền đề về công

Phát huy truyền thống, làm tốt hơn nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng

13/10/2014 | 09:17

bình và phê bình của nhiều cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc khắc phục các khuyết điểm, yếu kém trên 3 nội dung của Nghị quyết TƯ4 chuyển biến chưa mạnh. Một số cán bộ chưa thực sự tiên phong, gương

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

12/10/2014 | 16:53

điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Đặng Hòa

Đi trước, đón đầu xây dựng nguồn nhân lực

23/1/2014 | 23:19

hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, khắc phục các mặt tồn tại, khuyết điểm. Tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Binh chủng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương

Phát huy thành tựu, tạo thế và lực mới thúc đẩy sự phát triển căn cơ, bền vững của Cần Thơ

23/1/2014 | 14:42

Đảng về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã

Nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014

22/1/2014 | 15:08

chú ý tiếp tục xử lý, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân đã được làm rõ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Thực hiện

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh

21/1/2014 | 16:34

bộ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương

Đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

20/1/2014 | 22:51

đôi nói với làm"; chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo bước

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối