Sai sót trong các bản án hình sự: Đừng xem nhẹ dù chỉ là sai sót nhỏ!

12/1/2013 | 11:12

người tham gia tố tụng khác; sai tội danh, hình phạt; áp dụng không đúng điều khoản của BLHS; xác định không chính xác tư cách tham gia tố tụng; quyết định bồi thường thiệt hại không đúng; xử lý vật

Muốn bác lời khai tại tòa, phải nêu rõ lý do

19/1/2014 | 00:30

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, lời khai của người tham gia tố tụng nói chung và của người làm chứng nói riêng chỉ là "nguồn chứng cứ" chứ không phải là chứng cứ. Chứng cứ phải là

Không thể để xảy ra việc “thà bắt oan còn hơn bỏ sót”

04/6/2015 | 23:15

hoạt động tố tụng là một quá trình liên tục từ khâu điều tra đến truy tố đến xét xử. Rõ ràng kết luận cuối cùng kết án là trách nhiệm của toà án, nhưng toà ra quyết định lại trên cơ sở của anh truy

Vụ án oan 10 năm : "Nếu ép cung, phải xử lý hình sự"

06/11/2013 | 17:49

điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vì sao sai, sai bắt đầu từ đâu và ai là người trực tiếp làm sai. Nếu oan sai do cố ý thì phải xử lý về mặt hình sự. Nhiều người cho rằng vụ ông Chấn phải xử

Đùn đẩy trách nhiệm bồi thường oan sai là có lỗi với dân

13/3/2015 | 16:00

tùy giai đoạn có sai lầm dẫn tới khởi tố sai, truy tố sai, kết án sai; sau đó có cơ quan chức năng xác định oan thì phải có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo Luật. Nhưng theo ông Trương Hòa

Tăng cường tính độc lập trong điều tra, truy tố, xét xử

13/11/2013 | 06:35

việc quản lý tòa án, tỷ lệ khá cao các thẩm phán khi giải quyết vụ án bị ảnh hưởng bởi ý kiến của các cơ quan khác, của lãnh đạo tòa án, ý kiến của tòa án cấp trên. Điều đó dẫn đến các thẩm phán

Phiên tòa Bạc Hy Lai – Một góc nhìn khác

03/9/2013 | 09:28

công tố viên, người bào chữa phải đưa các chứng cứ ra trình bày tại phiên tòa để các bên đương sự nhận dạng. Biên bản lấy lời khai của nhân chứng không tới dự phiên toà, ý kiến giám định của người

Án oan chấn động: Ai phải bồi thường cho ông Chấn?

06/11/2013 | 07:00

này? Theo quy định thì người phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc xảy ra vụ án oan sai này là những ngườithẩm quyền và người tiến hành Tố tụng trong thời điểm đó như: Điều tra viên, Thủ

Cần làm rõ bất thường trong việc ông Chấn ký nhận tội

14/11/2013 | 15:49

và "cướp tài sản" đối với Lý Nguyễn Chung, cơ quan tố tụng cần sớm xem xét, khởi tố vụ án xâm phạm hoạt động pháp để làm rõ có sai phạm của những người tiến hành tố tụng trong vụ án của ông

Rối chuyện bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

20/3/2013 | 22:25

về những sai sót tố tụng điển hình như: Xác định không đúng tư cách người tham gia tố tụng, không triệu tập đầy đủ người tham gia tố tụng; xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ không đầy đủ, toàn

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối