Dừng hoạt động trạm thu phí Phù Đổng từ 1/9

31/8/2013 | 13:27

Đường cao tốc Việt Nam (VEC ) cho biết, kể từ 0h ngày 1/9/2013, trạm thu phí Phù Đổng (trạm thu phí số 2 - Quốc lộ 1) sẽ chính thức dừng thu phí. Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình

Tăng cường công tác thu nộp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ

03/11/2014 | 09:28

để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào việc thu phí của các đơn vị và ý thức tự giác nộp phí của nhân dân. Việc thu phí bảo trì đường bộ

Phí bảo trì đường bộ: Cần điều chỉnh cho phù hợp

22/10/2013 | 16:04

ứng dụng công nghệ trong việc thu phí chi phí… - Nhiều DN phản ánh trong địa bàn TP HCM có quá nhiều trạm thu phí đường bộ, thưa ông? Phí bảo trì đường bộ là loại phí nhằm mục đích quản lý,

Hà Tĩnh: Thu phí sử dụng đường bộ mô tô mới đạt gần 30%

18/11/2014 | 10:16

ương, các quy định của tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ, đảm bảo thu đúng, thu đủ và công bằng đối với tất cả các đối tượng, tạo nguồn kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường địa

Bộ trưởng Thăng ’nhắc’ Hà Nội sớm thu phí đường bộ

31/1/2013 | 07:29

phương tiện giao thông đường bộ trên cả nước phải đóng phí bảo trì đường bộ theo Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.   Tuy nhiên, quy định này vẫn gây nhiều tranh

Chế độ quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ

07/1/2013 | 20:24

quan khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa có kinh phí bố trí). Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc quản lý, sử dụng Quỹ Để đảm bảo việc sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ đúng mục đích, có hiệu

Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB Trung ương triển khai hoạt động

25/12/2012 | 20:22

bản hoạt động của quỹ, đó là thông tư hướng dẫn thu quỹ bảo trì đường bộ và đang chuẩn bị ban hành thông tư hướng dẫn việc thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ. Liên quan đến phí bảo trì đường

5 tháng, hơn 1.600 tỷ đồng về quỹ bảo trì đường bộ

06/6/2013 | 10:17

phủ báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ. Đến nay, trên hệ thống quốc lộ còn 37 trạm thu phí, trong đó, 33 trạm thu phí BOT và 4 trạm thu phí đã nhượng quyền thu phí

Lấy lại niềm tin của người dân trong bảo trì đường

09/3/2013 | 08:59

từ nhân dân cho biết, người dân sẵn sàng nộp phí, nhưng vấn đề là phải sử dụng công khai, có hiệu quả phí bảo trì đường bộ. Người dân phải nộp phí bảo trì đường bộ thì phải sử dụng công khai, minh

Dừng hoạt động trạm thu phí Phù Đổng từ 1-9

30/8/2013 | 16:41

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ về việc sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động, Trạm thu phí Phù Đổng thuộc diện phải dừng hoạt động thu phí trước

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối