Các báo ngành Tài chính ngày 12/8/2014

12/8/2014 | 08:22

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính. ­­­­ Đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo

Tái nhập hàng XK bị trả lại được hoàn thuế GTGT

12/8/2014 | 00:00

Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Hồ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và DN không phải có văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về số tiền thuế

Đẩy nhanh đơn giản hóa TTHC cho lĩnh vực Thuế và Hải quan

11/8/2014 | 14:07

các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, Bộ Tài chính sẽ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC nhằm đơn giản hoá thủ tục

Các báo ngành Tài chính ngày 11/8/2014

11/8/2014 | 08:51

thù của loại hình gia công, SXXK là được ưu đãi về thời gian ân hạn thuế đến 275 ngày theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10-9-2013 của Bộ Tài chính. Một số DN trong quá trình gia công,

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

11/8/2014 | 03:30

lý cán bộ và triển khai các đoàn công tác tại địa phương. Trong tháng 8, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC,

Xây dựng văn bản quy phạm thống nhất về phân loại hàng hóa

09/8/2014 | 11:31

pháp luật do Bộ Tài chính ban hành (như Thông tư 156/2011/TT-BTC, Thông tư 128/2013/TT-BTC). Trên có sở đó, xây dựng một văn bản pháp luật hướng dẫn thống nhất về phân loại hàng hóa, trong đó có kế

Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

14/5/2014 | 14:02

hợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3, Mục II; điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4, Mục VII; điểm 3, Mục VIII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng

Cục Thuế triển khai nội dung mới của pháp luật về quản lý thuế

23/1/2014 | 19:59

và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013; Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2-12-2013 hướng dẫn thực

Chính sách mới

20/1/2014 | 14:47

Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3/2/2014. (DĐDN) - Từ ngày

Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

30/12/2013 | 15:36

thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý I và quý II năm 2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

1  2  3