Thông tư số 156/2013/TT-BTC

10/12/2013 | 14:55

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ

Phế liệu sắt, thép có thuế nhập khẩu 0%

09/3/2015 | 08:11

, Thông tư số 164/2013/TT-BTC, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12-4-2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim bằng thép không gỉ thuộc mã số 7204.21.00, thuế suất thuế

Cục Thuế triển khai nội dung mới của pháp luật về quản lý thuế

23/1/2014 | 19:59

và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013; Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2-12-2013 hướng dẫn thực

Tái nhập hàng XK bị trả lại được hoàn thuế GTGT

12/8/2014 | 00:00

Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Hồ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và DN không phải có văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về số tiền thuế

Quyết toán thuế với người lao động có thu nhập từ thuê nhà

03/7/2015 | 08:20

tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau: Tại điểm a, khoản 7, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 1, Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ

Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

14/5/2014 | 14:02

hợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3, Mục II; điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4, Mục VII; điểm 3, Mục VIII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng

Xây dựng văn bản quy phạm thống nhất về phân loại hàng hóa

09/8/2014 | 11:31

pháp luật do Bộ Tài chính ban hành (như Thông tư 156/2011/TT-BTC, Thông tư 128/2013/TT-BTC). Trên có sở đó, xây dựng một văn bản pháp luật hướng dẫn thống nhất về phân loại hàng hóa, trong đó có kế

Một số khó khăn đặc biệt được gia hạn nộp thuế

24/10/2014 | 10:19

giải thích cho các doanh nghiệp về khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, ngày 13/10, Tổng cục Thuế đã

Chính sách mới

20/1/2014 | 14:47

Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3/2/2014. (DĐDN) - Từ ngày

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 11 và 11 tháng năm 2013 của ngành Tài chính

09/12/2013 | 16:25

LIÊN TỊCH TRONG THÁNG 11/2013   (Phụ lục 1)   Số TT Ký hiệu VB Trích yếu VB Ngày VB 1 177/2013/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01

1  2  3  4