Thông tư số 156/2013/TT-BTC

10/12/2013 | 14:55

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ

Cục Thuế triển khai nội dung mới của pháp luật về quản lý thuế

23/1/2014 | 19:59

và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013; Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2-12-2013 hướng dẫn thực

Tái nhập hàng XK bị trả lại được hoàn thuế GTGT

12/8/2014 | 00:00

Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Hồ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và DN không phải có văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về số tiền thuế

Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

14/5/2014 | 14:02

hợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3, Mục II; điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4, Mục VII; điểm 3, Mục VIII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng

Xây dựng văn bản quy phạm thống nhất về phân loại hàng hóa

09/8/2014 | 11:31

pháp luật do Bộ Tài chính ban hành (như Thông tư 156/2011/TT-BTC, Thông tư 128/2013/TT-BTC). Trên có sở đó, xây dựng một văn bản pháp luật hướng dẫn thống nhất về phân loại hàng hóa, trong đó có kế

Chính sách mới

20/1/2014 | 14:47

Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3/2/2014. (DĐDN) - Từ ngày

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 11 và 11 tháng năm 2013 của ngành Tài chính

09/12/2013 | 16:25

LIÊN TỊCH TRONG THÁNG 11/2013   (Phụ lục 1)   Số TT Ký hiệu VB Trích yếu VB Ngày VB 1 177/2013/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01

Văn bản mới nhận từ ngày 11 đến 16-11 (phần 1)

18/11/2013 | 08:17

phẩm. TT 151/2013/TT-BTC ngày 29-10: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. NĐ 153/2013/NĐ-CP ngày 8-11: Sửa đổi, bổ sung NĐ

Đẩy nhanh đơn giản hóa TTHC cho lĩnh vực Thuế và Hải quan

11/8/2014 | 14:07

các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, Bộ Tài chính sẽ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC nhằm đơn giản hoá thủ tục

Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

30/12/2013 | 15:36

thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý I và quý II năm 2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

1  2  3