Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013.

11/11/2013 | 17:29

tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thuỷ lợi Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2013 TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Danh sách người dự tuyển viên chức Trường BDCB tài chính năm 2013 có hồ sơ đạt quy định

26/6/2013 | 11:00

ngày 02/4/2013 của Bộ Tài chính v/v phê duyệt Đề án xét tuyển dụng viên chức Trường BDCB tài chính năm 2013; Căn cứ Thông báo số 190/TB-HĐXT ngày 21/6/2013 về Kết luận của HĐXT viên chức Trường

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

21/2/2013 | 10:25

Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học - Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cần tuyển dụng viên chức Số lượng: 03 Điều kiện: Người có chuyên ngành vật lý kỹ thuật, chế tạo máy và điện tử tự động

Thông báo Tuyển dụng Viên chức năm 2013

23/4/2013 | 22:02

tâm tư vấn PIM thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo Tuyển dụng Viên chức năm 2013 như sau. 1. Chức danh và số lượng:  - Nghiên cứu viên: 07 chỉ tiêu 2. Hồ sơ dự tuyển gồm:  - Đơn dăng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

04/7/2013 | 07:32

đồng tuyển dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Kạn cần tuyển 05 viên chức. - Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ: 02 chỉ tiêu - Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán: 03 chỉ tiêu Yêu cầu: Trình độ đại

Sở Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013

18/9/2013 | 10:54

đây: http://www.backan.gov.vn/Pages/So-Thong-tin-va-Truyen-thong-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2013.aspx?BaiVietID=12937 Về hình thức tuyển dụng: - Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

Thông báo tuyển dụng Cán bộ Nghiên cứu năm 2013

05/4/2013 | 10:12

Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ tổ chức tuyển dụng cán bộ nghiên cứu năm 2013, cụ thể như sau. Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông tin tuyển dụng lao động và các cá nhân có nhu

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức đợt II/2013

11/10/2013 | 21:49

tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức đợt II năm 2013 ngạch nghiên cứu viên. Số lượng: 01 Tuổi: dưới 32 tuổi Yêu cầu về chuyên môn: ngành

Học viện Báo chí và tuyên truyền bỏ tuyển sinh khối A

29/1/2013 | 21:38

định dừng tuyển sinh khối này. Theo đó, mùa tuyển sinh 2013, học viện quay trở lại tuyển sinh chỉ hai khối thi truyền thống của trường: khối C và D1. Ngày 28-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Mai Đức

Tuyển phóng viên chuyên mục Pháp luật

10/1/2013 | 17:14

ứng viên gọi vào đường dây nóng của báo để được hướng dẫn. Dự tuyển kết thúc vào ngày 30/1/2013. Nguoiduatin.vn không trả lại hồ sơ sơ tuyển. Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được thông báo phỏng vấn.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối