"Thủ tục" thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

26-10-2013 17:00 - Theo: kienthuc.net.vn

Theo quy định, người dân đến viếng mộ Đại tướng không được mang theo hương, hoa cũng như tiền vàng.

>> Cảnh sáng sớm tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Rước linh cữu Đại tướng qua Lăng Hồ Chủ tịch
>> Người dân Quảng Bình viếng Đại tướng kính yêu
>> Mộ phần của Đại tướng được bảo vệ như thế nào?