Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Hậu Giang về vấn đề tam nông

27/8/2013 | 22:14

Hậu Giang còn nhiều khó khăn. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch vẫn ở mức chậm, công tác quy hoạch sản xuất một số chủng loại hàng nông sản còn lúng túng, sản xuất nông nghiệp còn

Hậu Giang tập trung phát triển tam nông

24/10/2013 | 13:36

Giang đang tập trung  nhiều nguồn lực đầu tư  phát triển tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân), nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân. Máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng Hậu Giang -

HẬU GIANG: Tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm nông sản chủ lực

10/11/2013 | 17:38

UBND tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2015, tỉnh tập trung đầu tư sâu cho các sản phẩm nông sản chủ lực gồm: "4 cây (lúa, mía, cây ăn trái, khóm) - 4 con (trâu, heo, gia cầm, thủy sản)". Từ năm 2011

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

29/8/2013 | 15:58

26-NQ/TW, ở Hậu Giang công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; cơ sở hạ tầng vùng nông thôn được đầu tư đáng kể; đời sống người dân vùng

Ngành Xây dựng Hậu Giang: Điểm sáng vùng ĐBSCL

02/1/2014 | 11:47

Hậu Giang, bờ kè kênh xáng Xà No, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang 500 giường, Trụ sở UBND tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang… Tổng nguồn vốn đầu tư cho Hậu Giang là hơn 65.000 tỷ đồng được huy động cho toàn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Vĩnh Long, Hậu Giang

20/3/2013 | 19:42

kiện để Hậu Giang tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trên cơ sở khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Hậu Giang phối hợp chặt chẽ với các

Hậu Giang đẩy mạnh phát triển cánh đồng mẫu lớn

08/6/2013 | 09:54

Thành Nhơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng CĐML năm qua mang lại hiệu quả rất tốt trong việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nông thôn  toàn diện. Cán bộ FF xuống tận ruộng cận kề nông dân

Tỉnh nghèo Hậu Giang trên đường đổi mới (30/12/2013)

02/1/2014 | 15:39

nhà", qui mô cánh đồng lớn tạo cơ hội cho nông dân sản xuất lương thực, nông sản hàng hoá để có thêm cơ hội gia tăng thu nhập nâng cao đời sống. Có như vậy thì Hậu Giang sẽ có nhiều cơ hội chuyển

Không thể cứ trông vào... sản lượng!

13/5/2014 | 10:12

6.5, theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: "... đã đến lúc sản xuất nông nghiệp không chỉ trông chờ vào sản lượng mà phải nhắm vào mục tiêu cuối cùng là giá trị nông sản - tức thu nhập của nông

thế và lực" cho hàng nông sản Hậu Giang">Tạo "thế và lực" cho hàng nông sản Hậu Giang

25/9/2013 | 02:16

trình kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; mối liên kết bốn nhà chưa chặt chẽ; đầu tư phát triển nhãn hiệu nông sản cũng chưa được đẩy mạnh... Những bệ phóng cho hàng nông sản Hậu Giang Xét về

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối