Ðảng bộ cơ quan Ban Nội chính T.Ư quán triệt, thực hiện  Nghị quyết T.Ư 7, khóa XI

04/9/2013 | 21:44

quyết về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong

Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới

24/9/2013 | 14:48

cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Mục tiêu của Nghị quyết là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình

Ban dân vận lấy ý kiến đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

28/2/2013 | 23:35

quan đến lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước hiện nay; việc xác định trách nhiệm, tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác dân

công tác Dân vận đi vào chiều sâu, thiết thực tại nhiệm vụ ở mỗi địa phương…"">"Đưa công tác Dân vận đi vào chiều sâu, thiết thực tại nhiệm vụ ở mỗi địa phương…"

12/1/2014 | 23:40

Tỉnh ủy Phạm Biên Cương chủ trì điểm cầu An Giang.    Năm 2014, công tác DV sẽ tăng cường đưa Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối

Bộ CHQS tỉnh đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị

03/10/2013 | 16:52

củng cố xây dựng đạo đức, lối sống trong lực lượng vũ trang Quân khu; Nhiệm vụ giải pháp về công tác dân vận về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Trên 150 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng công tác dân vận

10/12/2013 | 07:58

tỉnh năm 2013. Tại lớp bồi dưỡng, trên 150 cán bộ đã nghe phổ biến Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình

Dân vận tốt để Đảng gần dân

09/5/2013 | 22:39

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận". Vì sao lại đặt vấn đề như vậy? Trong khi ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xem công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Dân vận nhân ngày truyền thống

15/10/2014 | 10:13

- NQ/TƯ ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" một số hoạt động của Ban trong thời gian gần đây,

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân vận

07/10/2013 | 23:21

Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, như: Hội thảo "Công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới"; tổ chức họp mặt, trao đổi kinh nghiệm trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho các cá nhân có

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

09/10/2013 | 16:31

03/10/2013 (Baonghean) - Một nội dung quan trọng được đề cập trong Nghị quyết T.Ư 7 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", đó là vấn đề giải

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối