Tết tiết kiệm và sẻ chia!

22/1/2013 | 08:55

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày và là một trong những nội dung trọng tâm sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức. Mặt khác, cần tăng cường công

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức lễ hội

03/1/2013 | 11:08

mình. Tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, không gây lãng phí tiền của Nhà nước và địa phương. Các địa phương có lễ hội lớn như lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội), lễ hội Côn Sơn - Kiếp

TP.HCM hạn chế chi mua xe công, tổ chức hội nghị

22/12/2012 | 02:53

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM vừa gửi các sở, ngành, quận, huyện về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, TP chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc

Năm 2013, Sóc Trăng phấn đấu tiết kiệm, giảm chi trên 72 tỉ đồng

03/3/2013 | 17:02

văn phòng phẩm, xăng dầu, chi lễ hội, hội nghị và các chi phí khác chưa thật sự cấp bách... Từ khi thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2006 đến hết năm 2012, tỉnh Sóc Trăng đã

Tăng cường chống tham nhũng, lãng phí bằng nhiều việc làm cụ thể

03/7/2013 | 01:45

đầu cơ quan, tổ chức phải là tấm gương về chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có như vậy thì cấp dưới mới noi theo, làm theo, mới tạo ra được sự chuyển biến trong cuộc đấu tranh

Khắc phục tình trạng phát biểu dài dòng, sáo rỗng

14/1/2013 | 00:00

Chỉ thị số 14/CT-BVHTTDL do Bộ VHTTDL vừa ban hành về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ VHTTDL nêu rõ. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán

Nâng cấp lãng phí thành quốc nạn

19/6/2013 | 06:00

chống lãng phí rất khó khăn. Ví dụ năm 2013 tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cuộc giám sát tối cao việc thực hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn trái phiếu

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

21/10/2014 | 09:35

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật

Xây dựng văn hóa tiết kiệm

03/11/2014 | 06:58

đã ban hành Nghị định số 84/2014-NĐ/CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm,

Hà Nội tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng mua xe ô công

27/12/2012 | 09:18

-  Năm 2013, Thành phố chỉ ưu tiên bố trí vốn các dự án chuyển tiếp. UBND Thành phố ban hành kế hoạch chương trình hành động Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, triệt để tiết

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối