Trình tự, thủ tục kỷ luật lao động

21-11-2013 07:00 - Theo: baophuyen.com.vn

Doanh nghiệp chúng tôi dự định xử lý kỷ luật 1 lao động do thường xuyên tự ý nghỉ việc không có lý do. Vậy xin tư vấn về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động này như thế nào.

>> TS. Đỗ Ngân Bình: Bộ luật Lao động cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết
>> Thua kiện vì sa thải trái luật
>> Tiếp vụ Chí Công và B.Bình Dương: Ai cũng có lý của mình
>> Hình thức kỷ luật với người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi vi phạm nội quy lao động

 

* Trả lời:

 

- Theo quy định tại khoản 2, mục IV Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB-XH ngày 22/9/2003, hướng dẫn thi hành Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ, thì trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động như sau:

 

a) Hồ sơ xử lý kỷ luật bao gồm: Bản tường trình của NLĐ được nộp cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày NSDLĐ yêu cầu; các tài liệu có liên quan như biên bản sự việc xảy ra, đơn tố cáo, chứng từ hóa đơn và các tài liệu khác (nếu có); hồ sơ được bổ sung thêm trong trường hợp bị tạm giam, tạm giữ, văn bản của cơ quan có thẩm quyền bắt tạm giam, tạm giữ; văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi hết thời hạn tạm giam, tạm giữ, đương sự vắng mặt văn bản thông báo 3 lần; nghỉ việc có lý do chính đáng (giấy tờ được coi là có lý do chính đáng).

 

b) Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên bản.

 

c) Tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động:

 

- Nhân sự gồm có: NSDLĐ hoặc người được NSDLĐ ủy quyền là người chủ trì; người đại diện BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ lâm thời trong đơn vị; đương sự (trừ trường hợp đang thi hành án tù giam); cha, mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp nếu đương sự là người dưới 15 tuổi; người làm chứng (nếu có); người bào chữa cho đương sự (nếu có); những người khác do NSDLĐ quyết định (nếu có).

 

- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.

 

- Nội dung phiên họp: Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có bản tường trình của NLĐ thì người chủ trì trình bày biên bản xảy ra hoặc phát hiện sự việc; người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật; người làm chứng trình bày (nếu có); người chủ trì chứng minh lỗi của NLĐ và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội quy lao động; người đại diện BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ lâm thời trong đơn vị, đương sự, người bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội dung mà người chủ trì chứng minh lỗi của NLĐ và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy lao động; kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng với hình thức kỷ luật lao động; thông qua và ký biên bản; NSDLĐ ký quyết định kỷ luật lao động, quyết định tạm đình công việc (nếu có).

 

d) Hồ sơ được lưu tại đơn vị.

 

THÁI NGỌC (giới thiệu)

Mã bảo mật