Tỉnh ủy triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

09/1/2014 | 08:05

biểu sẽ được giáo sư - tiến sĩ Phùng Hữu Phú , Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa

Thái Bình triển khai chương trình hành động thực hiện NQTW 8

19/12/2013 | 21:28

pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy UBND các cấp đối với công tác giáo dục

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Khóa XI

22/10/2013 | 13:15

Thu Hà , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đã báo cáo với các đại biểu các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI như: Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ

TP HCM: Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

08/1/2014 | 10:46

quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Ông Lê Thanh Hải , Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Các đại biểu dự hội nghị tập trung quán triệt những nội dung

Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng (Khóa XI)

11/1/2014 | 15:39

quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức quán

TX.Dĩ An triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

14/1/2014 | 16:26

14-1, Thị ủy Dĩ An đã khai mạc Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ trực thuộc Thị ủy, HĐND, UBND

Hưng Yên: Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

09/1/2014 | 22:36

hành Trung ương Đảng kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh để tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) một cách nghiêm túc tới cán bộ, nhân dân

Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

28/12/2013 | 15:41

tin đã đưa, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tiếp tục làm việc trong buổi sáng ngày 28/12 tiến hành bế mạc. Trong buổi sáng

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

15/1/2014 | 10:31

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố các quận, huyện. PGS .TS, Trung tướng Võ Tiến Trung

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

15/10/2013 | 22:32

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh "kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XI". Thực hiện chương trình công tác toàn khoá, từ ngày 30/9 - 9/10/2013, Hội nghị Trung ương 8, khoá XI đã họp

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối