Nói đi đôi với làm

11/1/2014 | 22:49

11-1, LĐLĐ TP HCM đã có hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Theo đó, các cấp Công đoàn quán

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"">Hướng dẫn tổ chức "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

04/1/2014 | 19:44

nhân (quý II); nói đi đôi với làm (quý III ); sinh hoạt, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với tổng kết đánh

Tập huấn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

23/1/2014 | 09:10

22-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai Hội nghị Tập huấn chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi

Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

17/12/2013 | 14:27

các đại biểu đã được nghe chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Ngày 17-12, tại Hà Nội,

Thanh niên học và làm theo lời bác

08/8/2014 | 17:27

Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". 33 điển hình thanh niên tiên tiến trong học và làm theo Bác được vinh danh tại hội nghị Dự hội nghị có

Tôn vinh điển hình công nhân tiên tiến

18/1/2014 | 22:24

Hồ Chí Minh " về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; kiên trì đeo bám, vận động thành lập CĐ cơ sở và phát triển đoàn viên; đổi mới công tác thi đua, khen

Khai giảng lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội

13/8/2014 | 14:58

mới", trong đó nổi bật là tình hình biển đảo; "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"; "Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội" theo Quyết định 217, 218 của Bộ

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

31/10/2014 | 00:00

Hôm qua, 30.10, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ VHTTDL đã tổ chức chương trình chung kết và trao giải Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm,

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

27/10/2013 | 19:26

hướng, nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", đồng thời tiếp

Cán bộ còn ngồi ở trụ sở ủy ban nhiều

14/11/2013 | 07:40

Theo dự thảo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thì chủ đề của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối