Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam

14-01-2013 10:15 - Theo: baophuyen.com.vn

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

>> Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kế hoạch và đầu tư
>> Tỷ lệ doanh nhân của TPHCM chiếm 1/3 cả nước
>> Nâng cao vai trò của đội ngũ doanh nhân

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công khai, minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, điểm công nghiệp và các chính sách hỗ trợ của tỉnh để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và đảm bảo quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Sở KH-ĐT tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Sở KH-ĐT còn chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân; trong đó tập trung đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp; bồi dưỡng cho doanh nhân những kiến thức cần thiết về kinh doanh, pháp luật và trách nhiệm xã hội. Sở Công thương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công, xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm... để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng.

Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh có kế hoạch tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm về hình ảnh doanh nhân Phú Yên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc, truyền thống quê hương cách mạng của đội ngũ doanh nhân...

MINH CHÂU

Mã bảo mật