Xây dựng mô hình vườn ươm cây giống rau quy mô công nghiệp

24-09-2013 21:16 - Theo: baoangiang.com.vn

Tại ấp Thị 2, xã Hội An (Chợ Mới), mô hình vườn ươm cây giống rau theo quy mô công nghiệp đang được triển khai, cung cấp cây giống chất lượng cao cho người trồng rau, thúc đẩy sự hình thành và phát triển phương thức hợp tác giữa người sản xuất và người ươm cây giống rau.

>> Ứng dụng công nghệ cao để nâng chất nông nghiệp
>> Thiếu cơ chế xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung
>> Rau an toàn ở thành phố Cẩm Phả: Hiệu quả từ một dự án
>> Phát triển nông nghiệp đô thị: Khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu quả

Đây là hoạt động thực hiện dự án "Xây dựng mô hình vườn ươm cây giống rau quy mô công nghiệp tại huyện An Phú và Chợ Mới, tỉnh An Giang" do tiến sĩ Ngô Quang Vinh (Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam) chủ trì, Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang phối hợp thực hiện.

Dự án điều tra, khảo sát hiện trạng, tình hình sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ cây giống rau trên địa bàn huyện An Phú và Chợ Mới; nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống rau; đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật; phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh cho 2 quy trình sản xuất ươm cải tùa xại, cải bắp và quy trình sản xuất ươm ớt, cà tím, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân huyện An Phú và Chợ Mới.

Th.Th