VTS: Kiểm toán lưu ý khoản đầu tư 1,3 tỷ đồng vào Bê tông khí Viglacera

07-03-2013 06:25 - Theo: cafef.vn

Năm 2012, LNST đã kiểm toán đạt 475,7 triệu đồng nhưng HNX đã đưa VTS vào diện cảnh báo do lợi nhuận năm 2012 của công ty bị lỗ sau khi xem xét các ý kiến của kiểm toán.

>> VTS bị đưa vào diện cảnh báo và không được giao dịch ký quỹ
>> HHS: Kiểm toán tiếp tục lưu ý khoản đầu tư vào Hưng Việt
>> Những lưu ý mới về gian lận trong báo cáo tài chính
>> ABS: Nếu trích lập dự phòng, KQKD chuyển từ lãi sang lỗ

Đơn vị kiểm toán có ý kiến đề nghị trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ tài chính cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera với giá trị đầu tư 1.300.000.000 đồng và giá trị trích lập 745.863.702 đồng.

Tuy nhiên, theo giải trình từ phía VTS thì đây là khoản đầu tư dài hạn Công ty hiện tại đang có kế hoạch thoái vốn và tìm kiếm các đối tác để sang nhượng phần vốn góp trên nên Công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này. Do đó đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ các vấn đề ảnh hưởng tới Báo cáo tài chính trên Báo cáo kiểm toán năm 2012.

Năm 2013, VTS lên kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến doanh thu đạt 71,1 tỷ đồng và 0 đồng LNST.

Trần Dũng