VPBank thông báo tuyển dụng tháng 10/2013

15-10-2013 15:06 - Theo: laodong.com.vn

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có dán ảnh 4x6 chụp trong 03 tháng gần đây.

>> Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Đại Tín – TRUSTBank tuyển nhân sự
>> Thông tin tuyển dụng của HDBank
>> Thông báo tuyển dụng lao động
>> Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tuyển dụng

Địa điểm nhận hồ sơ:
Gửi email với file đính kèm tới địa chỉ email: phuongbm@vpb.com.vn và email: tuyendung@vpb.com.vn. Lưu ý subject ghi rõ tên ứng viên và mã vị trí dự tuyển (ví dụ: Nguyễn Văn A - TP TSDB).

Kế hoạch tuyển dụng:
Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

Để xem chi tiết thông tin: Vị trí tuyển dụng và tải Mẫu thông tin ứng viên - Vui lòng truy cập tại đây: https://tuyendung.vpb.com.vn/dot-tuyen-dung/40798