Việc giải quyết thủ tục hành chính còn thiếu công khai, minh bạch

07-02-2014 15:45 - Theo: www.qdnd.vn

Quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính còn mang tính thủ công, thiếu công khai, minh bạch. Đây là một trong những hạn chế được Phó cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Lâm chỉ ra tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Hội nghị được tổ chức sáng 7-2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

>> Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính
>> Nhiêu khê trong giải quyết thủ tục hành chính: Điểm đúng huyệt, nhưng chưa chữa được bệnh (07/1/2014)
>> Cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân
>> Hiện đại, công khai, minh bạch nền hành chính

Ông Lâm cũng đánh giá, cơ chế kiểm soát thủ tục hành chính còn rời rạc tại các cấp chính quyền, không mang tính tập trung, trực tiếp; thông tin, báo cáo, tổng hợp công tác không bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời; ý thức, trách nhiệm của một số cơ quan hành chính nhà nước còn thấp.

Để khắc phục những yếu kém trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền, trong năm 2014, Bộ Tư pháp sẽ trình Thủ tướng Chính phủ đề án "Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền".

Ông Lâm cho hay, đề án hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện nền hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại, công khai, minh bạch; huy động sự tham gia tích cực của người dân trong việc phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách và theo dõi, giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng hiệu quả và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Đề án được kỳ vọng sẽ giúp công khai hóa toàn bộ hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng thực hiện quyền được yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và quyền được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của pháp luật; giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, chi phí hành chính cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc theo dõi, kiểm soát hoạt động này.

Theo lộ trình dự kiến, từ năm 2014 đến năm 2016 sẽ triển khai vận hành hệ thống thông tin kết nối, tích hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và các cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Từ năm 2016 sẽ thực hiện thí điểm để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2017 đến năm 2020.

Nhắc lại một trong những thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cần chuyển dần từ việc tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thi hành, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan nói, việc triển khai đề án cũng là chuyển từ xây dựng thể chế sang tổ chức thi hành. Bộ Tài chính, với các lĩnh vực thuế, hải quan, Bộ Y tế và 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ là những cơ quan thực hiện thí điểm đề án này.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trách nhiệm của Chính phủ về việc thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị về các quy định, tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

MINH THẮNG