Ủy ban TVQH cho ý kiến về Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

14-01-2014 16:10 - Theo: land.cafef.vn

Tiếp tục phiên họp 24, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 14/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 7.

>> Ngày 13/1, khai mạc phiên họp 24 của UBTV Quốc hội
>> Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn 2 dự án Luật
>> Có nên luật hóa lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội?
>> Không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://cafef.vn/thoi-su/uy-ban-tvqh-cho-y-kien-ve-luat-to-chuc-quoc-hoi-sua-doi-201401141605555807ca112.chn&layout=standard&show_faces=false&width=460&action=like&colorscheme=light&height=35