Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đến 30%

31-08-2013 07:58 - Theo: baobinhduong.org.vn

>> Khi nào hoạt động thương mại không cần đăng ký kinh doanh?
>> [Tư vấn] Ngoài thuế môn bài, hộ kinh doanh phải nộp thêm loại thuế nào?
>> Hướng dẫn quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
>> Thuế thu nhập doanh nghiệp - Những điểm mới cần quan tâm

Từ ngày 1-1-2014, cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ sẽ bị ấn định tỷ lệ thu nhập chịu thuế theo ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Theo đó, hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa 7%; hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 30%; hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 15%; hoạt động kinh doanh khác 12%. Cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề thì áp dụng theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính hoặc nếu không xác định được ngành nghề kinh doanh chính thì áp dụng theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh khác.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế TNCN sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-10-2013.

THANH HỒNG