Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế sụt giảm so với năm 2012

21-09-2013 10:54 - Theo: baocantho.com.vn

Ngày 20-9-2013, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, cho biết: Hiện nay, số người tham gia BHYT đã sụt giảm so với năm 2012. Cụ thể: toàn thành phố chỉ phát hành được 661.000 thẻ BHYT, đạt 53% so với tỷ lệ dân số (giảm 2% so với năm 2012). Việc thẻ BHYT sụt giảm chủ yếu ở đối tượng hộ cận nghèo (trên 58.000 người) không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí theo dự án Hỗ trợ y tế ĐBSCL. Hiện chỉ có trên 10.000 người thuộc hộ cận nghèo, tham gia BHYT theo chế độ nhà nước hỗ trợ 80% số tiền tính trên mệnh giá thẻ, người mua đóng góp 20%.

>> Cần hoàn trả kinh phí Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho số thẻ bị cấp trùng
>> Thu hồi hơn 5 tỷ đồng do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế
>> Vấn đề đặt ra từ công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
>> Hỗ trợ thẻ BHYT cho 6.407 hộ mới thoát nghèo

* Từ ngày 8-5-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg quy định chế độ cấp thẻ BHYT miễn phí cho đối tượng hộ cận nghèo có thời gian thoát nghèo không quá 5 năm (tính từ tháng 1-2013 trở về trước, thực hiện từ ngân sách địa phương). Đến nay, các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương đang rà soát đối tượng (sợ tình trạng cấp trùng thẻ BHYT), chưa cung cấp danh sách đối tượng hộ cận nghèo cho BHXH thành phố phát hành thẻ BHYT.

MINH NGUYỆT