Thủ tướng phê chuẩn và bổ nhiệm nhân sự mới

17-01-2014 17:30 - Theo: baodientu.chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

>> Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
>> Nhân sự mới: Bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên
>> Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP
>> Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Cụ thể, tại Quyết định số 126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tại Quyết định số 128/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Hà Phúc Mịch.

Phương Nhi