Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

06-11-2013 19:18 - Theo: infonet.vn

Chiều ngày 6/11, Bộ Thông tin và Truyền thông với Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì tổ chức hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XI tới các lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

>> Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8
>> Đảng bộ Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghịTrung ương 8 (khóa XI)
>> Đảng ủy BĐBP thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)
>> Phổ biến kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương

Thứ trưởng Trần Đức Lai phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

Thứ trưởng Trần Đức Lai đã giới thiệu kết quả, các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 diễn ra từ ngày 30/9 đến 9/10/2013 như tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội; xem xét và cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Hội nghị cũng thảo luận và nhất trí về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ 12 của Đảng và cho ý kiến về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng…

Cũng theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, tình hình kinh tế - xã hội 2013 vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi hụt thu tới 63.000 tỉ đồng. Nguyên nhân là do năm nay có nhiều chế độ chính sách giảm thuế, giảm thu… Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là do nội lực sản xuất không đáp ứng được yêu cầu.

Dự kiến trong giai đoạn 2014 - 2015 tới, sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu mức tăng trưởng bình quân khoảng 6%. Chỉ số giá tiêu dùng trong 2 năm tới cần phấn dấu kìm chế ở mức khoảng 7%. Chính phủ đã đề nghị tăng bội chi ngân sách trong 2 năm 2014 - 2015 lên 5,3%. Điều này nhất thời vẫn được nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tháo gỡ khó khăn trong tăng tín dụng. Nếu tín dụng không tăng lên được khoảng 15% thì nền kinh tế khó khăn thoát khỏi trì trệ.