SHN: Nghị quyết HĐQT về việc Giải thể một số chi nhánh Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội

21-08-2013 16:38 - Theo: vietstock.vn

1.1 Giải thể chi nhánh Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội tại Thái Nguyên.

>> Hà Nội: Số doanh nghiệp ngừng kinh hoạt động giảm 20%
>> Ngân hàng Mizuho Corporate Bank chi nhánh TPHCM và Hà Nội đổi tên gọi
>> PET: QLQ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội quyết tâm thoái hết 5 triệu cp còn lại
>> SHN: Năm 2012 lỗ khủng, 2013 đặt kế hoạch lãi 90 triệu cồng

1.2 Giải thể chi nhánh Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội tại Nghệ An
1.3 Giải thể chi nhánh Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái - Quảng Ninh
1.4 Giải thể chi nhánh Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội-Trung tâm tư vấn xây dựng HANIC