Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

26-12-2013 10:01 - Theo: dddn.com.vn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 212/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

>> Trào lưu "khai tử" tập đoàn
>> Ban hành nghị định về tổ chức hoạt động của SCIC
>> Ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của TCT Đường sắt VN
>> SBIC sẽ thay Vinashin từ ngày 1.1.2014

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam là Công ty mẹ của Tập đoàn các công ty than khoáng sản, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn gồm: Công nghiệp than; Công nghiệp khoáng sản-luyện kim; Vật liệu nổ công nghiệp; Công nghiệp điện và các ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính như: Công nghiệp cơ khí; Công nghiệp hóa chất và vật liệu xây dựng; Quản lý, khai thác cảng, vận tải, hoa tiêu, kho bãi; Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông...

Vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đến năm 2015 là 35.000 tỷ đồng.

Hội đồng thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có 7 thành viên, trong đó có một thành viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá năm năm. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có 27 đơn vị trực thuộc Công ty mẹ; bảy đơn vị sự nghiệp; 17 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; 36 công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc nắm quyền chi phối khác; bảy công ty Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2014. Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Kháng sản Việt Nam ban hành theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 21/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.