Ông Tô Nghị thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank

18-09-2013 17:11 - Theo: land.cafef.vn

Ông Tô Nghị thôi làm Phó TGĐ để làm Phó chủ tịch thường trực hội đồng đầu tư trung ương thuộc HĐQT Eximbank.

>> BVH: Thay đổi chức danh cán bộ quản lý
>> Điểm danh những thay đổi nhân sự của các ‘ông lớn’ ngân hàng
>> Eximbank có tổng giám đốc mới
>> Eximbank bổ nhiệm quyền TGĐ

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu (Eximbank - EIB) vừa có quyết định thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, kể từ ngày 17/9/2013, ông Tô Nghị thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank, bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch thường trực hội đồng đầu tư trung ương thuộc HĐQT Eximbank.

Quá trình hoạt động của ông Tô Nghị:

· Từ 17/9/2013: danh Phó chủ tịch thường trực hội đồng đầu tư trung ương thuộc HĐQT Eximbank.

· Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 9 năm 2013 : Phó Tổng gám đốc Eximbank

· Từ tháng 08 năm 2002 đến tháng 09 năm 2006 : Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Eximbank Chợ Lớn.

· Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 08 năm 2002 : Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch Chợ Lớn

· Từ tháng 05 năm 1998 đến tháng 12 năm 2001 : Phó Tổng giám đốc Eximbank

· Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 05 năm 1998 : Trưởng Phòng kinh doanh ngoại tệ

· Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 12 năm 1997 : Giám đốc chi nhánh Eximbank Cần Thơ

· Từ tháng 06 năm 1992 đến tháng 01 năm 1997 : Trưởng Phòng kinh doanh ngoại tệ Eximbank

· Từ tháng 07 năm 1990 đến tháng 05 năm 1992 : Cán bộ Phòng Kế hoạch kinh doanh tổng hợp Eximbank

· Từ tháng 01 năm 1990 đến tháng 06 năm 1990 : Cán bộ Phòng kho quỹ Eximbank

· Từ tháng 10 năm 1977 đến tháng 12 năm 1989 : Cán bộ Ngân hàng Ngoại Thương, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.