NHC: Cổ đông đề nghị tăng vốn để chuyển niêm yết sang HOSE

14-06-2013 14:58 - Theo: vietstock.vn

ĐHĐCĐ của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 83 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.24 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.68% và hơn 1% so 2012. Cổ tức từ 12% đến 25%.

>> Vinacontrol trình ĐHCĐ kế hoạch chia thưởng cổ phiếu 3:1
>> Bao giờ Tân Tạo thôi phát hành cổ phiếu?
>> CCI: Dự kiến cổ tức 2013 tối thiểu 13%
>> VHG: Sẽ hủy niêm yết nếu tái cấu trúc không thành công

Tại Đại hội một số cổ đông cũng có ý kiến như: Cần nghiên cứu phát triển gạch không nung. Bên cạnh đó, để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu công ty nên mở rộng các dự án thu hút vốn đầu tư của cổ đông, trả cổ tức bằng cổ phiếu sao cho vốn công ty đạt 120 tỷ để niêm yết tại sàn TPHCM vì hiện nay tại sàn Hà Nội rất ít người biết đến Nhị Hiệp.

Một cổ đông khác có ý kiến, nên đưa ra kế hoạch 5 năm để có tầm nhìn xa hơn thay vì kế hoạch ngắn hạn như hiện nay. Ngoài ra, công ty cần tìm hướng đi đúng tính toán đầu tư hiệu quả rồi mới kêu gọi đầu tư bằng phát hành cổ phiếu.

Trả lời các ý kiến của cổ đông, Chủ tịch đoàn cho biết Công ty TNHH MTV Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương đã nghiên cứu gạch không nung cũng khá lâu và hiện nay bộ phận kỹ thuật của công ty đang nghiên cứu dây chuyền sản xuất, là đơn vị trong cùng hệ thống công ty nên việc Công ty Nhị Hiệp triển khai thực hiện gạch không nung chỉ còn vấn đề thời gian nào là thích hợp, vì hiện nay nhu cầu gạch không nung chưa có.

Về vấn đề niêm yết tại sàn TPHCM, Chủ tịch đoàn cho rằng xu hướng hợp nhất hai sàn TPHCM và Hà Nội là có, việc chia tách hai sàn chỉ trong giai đoạn quá độ.

Về kế hoạch: Công ty đã xây dựng kế hoạch 5 năm và vẫn đang triển khai từng giai đoạn.

Cuối đại hội, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới, theo đó Ông Mai Văn Chánh trúng cử vào HĐQT công ty nhiện kỳ 4 (2012-2016) đồng thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

Tài liệu đính kèm:

Duy Hoàng (Vietstock)

Infonet