Marketing truyền miệng

28-12-2012 07:37 - Theo: sgtt.vn

SGTT.VN - Tìm kiếm người nói, đề tài ấn tượng và công cụ truyền tải là ba khía cạnh quan trọng trong marketing truyền miệng.

Cuốn sách ra đúng điểm rơi trong tình hình kinh tế thế giới suy thoái, từ các công ty đến tập đoàn đang tìm cách cắt giảm chi phí tiếp thị quảng bá nhưng vẫn tối ưu hoá hiệu quả truyền thông. Andy Sernovitz là tác giả viết về phương thức marketing truyền miệng ăn khách nhất do New York Times bình chọn. (Alphabooks & NXB Lao động Xã hội, 2012, 290 trang, 79.000 đồng)


Xem thêm các tin về: Marketing truyền miệng