Kinh doanh 21/1/2014 00:00

Liên quan đến kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Kí kết luận thanh tra, ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ “cắt giảm” những khoản gì trong vi phạm của EVN cần xử lí?

Báo Người cao tuổi số 9(1326) ra ngày 15/1/2014 đăng bài “Về kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chín.

Báo Người cao tuổi số 9(1326) ra ngày 15/1/2014 đăng bài "Về kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ "cắt giảm" hơn 6.000 tỉ đồng vi phạm", nội dung nêu rõ khoản 2.350 tỉ đồng mà Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho EVN vay lãi suất 15%… Sau khi báo phát hành, nhiều bạn đọc hỏi còn khoảng hơn 3.500 tỉ đồng vi phạm của EVN mà ông Ngô Văn Khánh "cắt giảm" là những khoản gì? Báo Người cao tuổi nêu tiếp về số tiền 3.531.496.702.412 đồng vi phạm nêu trong văn bản số 2835/TTCP có 3.366.041.000.000 đồng là chênh lệch giá bán buôn điện nội bộ bình quân do EVN đặt ra bán cho 5 Tổng Công ty (TCT) Điện lực và 165.455.702.412 đồng là chênh lệch giá truyền tải điện do EVN đặt ra thanh toán với Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia với giá đều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, v.v… Đây cũng là khoản tiền mà ông Ngô Văn Khánh trả lời với báo chí cho rằng "còn có ý kiến khác nhau là rất  bình thường"…

Ngày 31/10/2012 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Văn Sản kí văn bản số 2835/TTCP-VI (kèm theo dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lí sử dụng vốn và tài sản tại EVN) báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân tích rõ việc "Bộ Công Thương chưa kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lí việc EVN phê duyệt giá bán điện nội bộ bình quân cho các TCT Điện lực cao hơn giá bán buôn điện do Bộ Công Thương phê duyệt trong khi giá bán lẻ điện cho người tiêu dùng không đổi dẫn đến làm lỗ cho các TCT Điện lực và tăng thu cho EVN số tiền 3.366.041.000.000 đồng là chưa đúng với quy định tại Điều 7, Thông tư 08/2010/TT-BTC ngày 24/2/2010. Giá bán buôn điện bình quân do EVN bán cho các TCT Điện lực tại các điểm giao nhận là 718,1 đồng/kWh; giá truyền tải điện bình quân tính tại điểm giao nhận với lưới điện phân phối 80,4 đồng/kWh và Điều 14, Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 25/2/2011 của Bộ Công Thương giá bán buôn điện bình quân các TCT Điện lực mua điện từ EVN tại các điểm giao nhận là 891,4 đồng/kWh; giá truyền tải điện bình quân tính tại điểm giao nhận tương ứng với sản lượng điện truyền tải tại điểm giao nhận với lưới điện phân phối: 77,51 đồng/kWh; phê duyệt chi phí truyền tải cho TCT Truyền tải điện quốc gia (NPT) thấp hơn chi phí truyền tải do Bộ Công Thương phê duyệt làm giảm doanh thu của NPT và tăng doanh thu cho EVN số tiền 165.455.702.412 đồng là chưa đúng quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 24/2/2010 của Bộ Công Thương dẫn đến TCT Truyền tải điện quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực kinh doanh có lãi không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)" và TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính đề xuất xử lí số tiền: 3.366.041.000.000 đồng và 165.455.702.412 đồng, kiến nghị này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 2024/VPCP-V1 ngày 30/11/2012 của VPCP "đồng ý với nội dung dự thảo kết luận thanh tra tại văn bản số 2835/TTCP-VI ngày 31/10/2012 của Thanh tra Chính phủ. Yêu cầu Thanh tra Chính phủ làm việc kĩ với các Bộ: Tài chính, Công Thương và các đơn vị có liên quan để đánh giá chính xác, khách quan các sai phạm và kiến nghị biện pháp xử lí phù hợp" nhưng sau 11 tháng, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh lại kí văn bản kết luận thanh tra số 2181/KL-TTCP ngày 30/9/2013 thì số tiền vi phạm nêu trên đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Theo dự thảo kết luận thanh tra ngày 30/11/2012 do Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Sản kí thì số tiền vi phạm cụ thể là: Khoản 3.366.041.000.000 đồng là tiền chênh lệch do EVN tự quy định giá bán buôn điện cả năm 2011 là 978,78 đồng/kWh đối với 5 TCT Điện lực nằm trên địa bàn cả nước (TCT Điện lực Miền Bắc, TCT Điện lực TP Hà Nội, TCT Điện lực Miền Trung, TCT Điện lực Miền Nam và TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh), giá này cao hơn giá bán buôn quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BTC là 260,68 đồng/kWh và Thông tư 05/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính là 87,38 đồng/kWh dẫn đến việc kết quả kinh doanh năm 2011 của 5 TCT này bị lỗ (Tại 5 TCT Điện lực, khoản tiền lỗ do việc giao giá điện của EVN khoảng gần 1.000 tỉ đồng nên các TCT này không phải nộp thuế TNDN, còn số tiền gần 1.000 tỉ đồng lại được chuyển thành doanh thu của Tập đoàn EVN nhưng hoạt động kinh doanh của EVN các năm liên tục thua lỗ nên EVN cũng không phải nộp thuế TNDN khoản tiền này) trong khi theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Điện lực, quy định "khung giá phát điện, bán buôn điện và các loại phí truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, các phí dịch vụ phụ trợ do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt", Điều 20 Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định "Giá điện và giá bán buôn điện… không vượt quá khung giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" và các Thông tư hướng dẫn Luật, Nghị định thì EVN không có thẩm quyền điều chỉnh giá bán buôn điện bình quân, mà thẩm quyền phải do Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tương tự khoản 165.455.702.412 đồng là số tiền chênh lệch do EVN chỉ thanh toán phí truyền tải tháng 1 và 2/2011 đối với TCT Truyền tải điện quốc gia  theo mức mà Hội đồng Quản trị EVN phê duyệt không thanh toán theo chi phí truyền tải được Bộ Công Thương phê duyệt (phí truyền tải do EVN thanh toán thấp hơn phí truyền tải do Bộ Công Thương phê duyệt 12,57 đồng/kWh) dẫn đến TCT Truyền tải điện quốc gia lỗ 165.455.702.412 đồng nên không phải nộp thuế TNDN (28%), số tiền này được chuyển thành doanh thu của EVN nhưng hoạt động kinh doanh của tập đoàn các năm liên tục thua lỗ nên EVN cũng không phải nộp thuế TNDN.

Báo Người cao tuổi trao đổi với ông Phạm Văn Khanh, nguyên Vụ trưởng Vụ I về ý kiến của ông khi kết luận thanh tra do ông Ngô Văn Khánh kí cắt giảm hơn 6.000 tỉ đồng trong đó có hai khoản tiền rất lớn này dẫn đến việc Nhà nước thất thu thuế TNDN vài trăm tỉ đồng thì ông Khanh cho biết Đoàn thanh tra và tôi đã làm hết trách nhiệm báo cáo đầy đủ số liệu nêu trong dự thảo kết luận báo cáo Thủ tướng Chính phủ để anh Sản kí. Còn ai kí kết luận sau bỏ những số liệu rất quan trọng đó thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Sản, nguyên Phó Tổng TTCP cho biết: Trước khi kí dự thảo kết luận, lãnh đạo EVN đề nghị được đọc tại cơ quan TTCP toàn bộ nội dung dự thảo và EVN thống nhất thì tôi mới kí báo cáo Thủ tướng Chính phủ, mặt khác tôi biết đây là một Tập đoàn lớn nên trước khi kí báo cáo Thủ tướng tôi chỉ đạo Trưởng đoàn Thanh tra thông qua đầy đủ các thành viên của đoàn để kí vào nội dung dự thảo kết luận thanh tra…

Theo bảng "Tổng hợp các khuyết điểm, vi phạm kiến nghị xử lí ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị thành viên" (ban hành kèm theo dự thảo kết luận thanh tra ngày 30/10/2012 ông Nguyễn Văn Sản kí, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận thì các khoản tiền sai phạm cần xử lí tổng cộng tới 7.530.253.927.403 đồng, bao gồm: Xây nhà ở cho CBCNV nhưng xác định chi phí vào tổng mức đầu tư của 6 dự án nguồn điện không đúng quy định 595.861.313.405 đồng; chi phí khởi động lò do sự cố ở nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng xem xét trách nhiệm của tổng thầu 163.217.579.935 đồng; mua xe ô-tô vượt quy định 3.014.120.000 đồng; chênh lệch giá bán điện nội bộ bình quân của EVN với giá do Bộ Công Thương phê duyệt 3.366.041.000.000 đồng; chênh lệch giá truyền tải điện của EVN với giá do Bộ Công Thương phê duyệt 165.455.702.412 đồng; lãi trái phiếu phát sinh do EVN hạch toán chuyển nguồn vốn tại các dự án đã hoàn thành 223.909.749.578 đồng; phí vay lại EVN được hưởng nhưng không có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền 112.383.741.232 đồng; thu nhập người đại diện phần vốn của EVN tại các đơn vị thành viên đang giữ lại chưa nộp EVN 4.661.304.301 đồng; thẩm định tiền lương của HĐTV, Tổng Giám đốc EVN năm 2010 chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng 3.108.000.000 đồng; EVN trích dự phòng giảm giá đầu tư cho EVN vay vốn không đúng quy định (trái luật TCTN) 2.350.000.000 đồng; EVN cấp nguồn khấu hao cơ bản cho NPC sử dụng không đúng mục đích 3.157.000.000 đồng; chi phí đào tạo thạc sĩ QTKD của EVN nhưng bằng thạc sĩ chưa được công nhận 1.648.000 USD + 467.157.588 đồng. Còn các đơn vị thành viên cũng nhiều sai phạm phải xử lí số tiền 109.809.312.812 đồng (tại các Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, CPC, SPC). Như vậy, riêng công ty mẹ EVN phải chịu trách nhiệm 12 khoản cần xử lí với tổng số tiền 7.420.444.614.591 đồng…Nhưng theo "Tổng hợp một số khuyết điểm vi phạm và kiến nghị xử lí" (kèm theo kết luận thanh tra số 2181/KL-TTCP ngày 30/9/2013 do ông Ngô Văn Khánh kí) thì EVN chỉ còn 7 khoản cần xử lí với tổng số tiền 992.733.620.506 đồng, các đơn vị thành viên chỉ còn 106.371.176.245 đồng, v.v…

Đây là việc làm rất không bình thường của ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, bởi các số liệu nêu trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ (ông Sản kí) căn cứ hồ sơ, tài liệu, các biên bản xác minh giữa Đoàn thanh tra với nhiều đối tượng liên quan trong đó có cả EVN, vậy khi bỏ các số liệu vi phạm này, ông Khánh không báo cáo Thủ tướng Chính phủ, không yêu cầu Đoàn thanh tra hủy bỏ biên bản cũ, kí biên bản mới có đúng Luật Thanh tra không? Việc ông Khánh tự ý cắt bỏ số tiền vi phạm rất lớn dẫn đến hậu quả Nhà nước thất thoát mấy trăm tỉ đồng tiền thuế là vi phạm nghiêm trọng, dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lí sai phạm này vì tính chất sai phạm của ông Khánh còn nguy hiểm hơn vụ thanh tra "dầu khí" năm 2005 mà Tòa án đã xử tù 4 cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ.

 Nhóm PVĐT

ĐỌC THÊM
Sếp EVN: Chi sai lương tiền tỷ, ô tô vượt chế độ

Sếp EVN: Chi sai lương tiền tỷ, ô tô vượt chế độ

Tập trung thanh tra lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao

Một trong những mục tiêu phòng, chống tham nhũng trong năm 2014 được ngành thanh tra đặt ra trong năm 2014 là tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm ở những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đầu tư, xây dựng, đất đai, thu-chi ngân sách, mua sắm công, công tác cán bộ. Điều này được Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đặc biệt nhấn mạnh trong buổi họp báo sáng 10-1, tại Hà Nội.
Lương lãnh đạo 54 triệu đồng/tháng tại EVN là

Lương lãnh đạo 54 triệu đồng/tháng tại EVN là "đúng luật"

'EVN lỗ nên buộc các công ty con cũng phải lỗ'

'EVN lỗ nên buộc các công ty con cũng phải lỗ'

Về kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ “cắt giảm” hơn 6.000 tỉ đồng tiền vi phạm…

Về kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ “cắt giảm” hơn 6.000 tỉ đồng tiền vi phạm…

EVN đầu tư ngoài ngành sai quy định hơn 45.000 tỉ

Ngày 10-1, sau khi Thủ tướng cho ý kiến, Thanh tra Chính phủ đã họp báo công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

Thông báo kết luận thanh tra tại Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam

Ngày 9-1, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị thành viên.
Xem lại vì sao kiểm toán không phát hiện sai phạm tại EVN

Xem lại vì sao kiểm toán không phát hiện sai phạm tại EVN

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Doanh nhân thành công cùng chữ tâm và đam mê

Doanh nhân thành công cùng chữ tâm và đam mê

3 ngày trước

3 ngày trước

Hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Công khai tên người không trả nhà công vụ

Công khai tên người không trả nhà công vụ

EVN

EVN "báo công" tăng lượng điện: Tín hiệu xấu vì...

SCB ra mắt trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7

SCB ra mắt trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7

Hà Nội: Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm

Hà Nội: Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm

Thủ tướng Pháp khẳng định quyết tâm phục hồi kinh tế

Thủ tướng Pháp khẳng định quyết tâm phục hồi kinh tế

Thị trường chờ đón tuần giao dịch ETF sôi động

Thị trường chờ đón tuần giao dịch ETF sôi động

Các địa phương đẩy mạnh đăng ký, kê khai giá

Các địa phương đẩy mạnh đăng ký, kê khai giá

Có thể bạn quan tâm
Văn bản trả lời

Văn bản trả lời

Giá dầu giảm tối thiểu 264 đồng/lít

Giá dầu giảm tối thiểu 264 đồng/lít

Có thể gỡ trần chi phí khuyến mãi cho các doanh nghiệp

Có thể gỡ trần chi phí khuyến mãi cho các doanh nghiệp

Ngân hàng Tiên Phong cung cấp tín dụng máy bay

Ngân hàng Tiên Phong cung cấp tín dụng máy bay

Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ADB

Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ADB

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á

Biệt thự 100 tuổi giữa Sài Gòn được rao bán 35 triệu USD

Biệt thự 100 tuổi giữa Sài Gòn được rao bán 35 triệu USD

Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì?

Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì?

Công bố danh sách lao động Việt cư trú trái phép ở Hàn Quốc

Công bố danh sách lao động Việt cư trú trái phép ở Hàn Quốc

2 người Việt có 3 tỷ đô trong danh sách ngân hàng Thụy Sĩ

2 người Việt có 3 tỷ đô trong danh sách ngân hàng Thụy Sĩ

Nổi bật trên nguoicaotuoi.org.vn
Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam: Tích cực triển khai các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam: Tích cực triển khai các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Rừng phòng hộ bị “hành quyết”, dân chỉ biết kêu trời

Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Rừng phòng hộ bị “hành quyết”, dân chỉ biết kêu trời

Anh hùng của núi rừng Tây Bắc

Anh hùng của núi rừng Tây Bắc

Ông trưởng thôn trẻ mãi không già

Ông trưởng thôn trẻ mãi không già

Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: Cố giấu sai phạm, không chịu đối thoại với người tố cáo

Xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: Cố giấu sai phạm, không chịu đối thoại với người tố cáo

Hội Nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin Việt Nam, chỗ dựa tin cậy cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin Việt Nam, chỗ dựa tin cậy cho nạn nhân chất độc da cam

Quan Thanh tra huyện Tĩnh Gia  “oai phong” dọa nạt nhà báo

Quan Thanh tra huyện Tĩnh Gia “oai phong” dọa nạt nhà báo

Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Rừng phòng hộ bị “hành quyết”, dân chỉ còn biết kêu trời

Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Rừng phòng hộ bị “hành quyết”, dân chỉ còn biết kêu trời

Viết tiếp bài: “Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre” không bảo vệ người bị hại:  Sự thật rõ ràng bàn tay không thể che kín mặt trời?

Viết tiếp bài: “Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre” không bảo vệ người bị hại: Sự thật rõ ràng bàn tay không thể che kín mặt trời?

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:  Hành xử khó hiểu của công an phường An Bình

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Hành xử khó hiểu của công an phường An Bình

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing