Kho bạc Nhà nước những ngày cuối năm

26-12-2013 12:51 - Theo: baobackan.org.vn

Những ngày cuối cùng của năm 2013, không khí làm việc tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Bắc Kạn đang hết sức khẩn trương. Tất cả đang nỗ lực để hoàn thành quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013; chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

>> Kho bạc Nhà nước Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
>> KBNN Hà Tĩnh: Tăng cường công tác điều hành nguồn vốn KBNN
>> KBNN Bắc Kạn: Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN
>> Hơn 8 năm triển khai: TABMIS đã thành công

 
 
Đến Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn vào những ngày cuối năm mới thấu hiểu sự bận rộn của công việc tại đây. Từ Ban Giám đốc đến các phòng chuyên môn luôn sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ để kịp hoàn thành khối lượng công việc. Tại các phòng nghiệp vụ, công việc tăng lên nhiều, lo việc thanh, quyết toán, thu - chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị và khách hàng nhanh gọn, đầy đủ, đúng, kịp thời trước khi năm cũ khép lại. Ban Giám đốc chủ động xuống địa bàn động viên chi nhánh các huyện, thị xã hoàn thành tiến độ quyết toán năm.
 
 
Đồng chí Tạ Quốc Bảo- Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cho biết: Hiện tại, thu ngân sách cả năm đã cơ bản hoàn thành; chi ngân sách đúng, đủ, kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ. Đơn vị tập trung đôn đốc các đơn vị xây dựng cơ bản khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán vốn để quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Có những khó khăn khách quan nhưng đơn vị quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 95%. 
 
 
Trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát vốn ngân sách, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế "một cửa". Quán triệt đến các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát và thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Kho bạc các huyện, thị xã thực hiện nghiêm chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình và các quy định của Luật Ngân sách. Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kiểm soát chi tạo điều kiện cho việc giải ngân, thanh toán vốn nhanh chóng, thuận lợi cho các đối tượng hưởng ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác cân đối giữa nhu cầu chi và khả năng thu của từng địa bàn trong tỉnh, chủ động điều hòa vốn, đảm bảo an toàn nguồn vốn cho nhu cầu chi.
 
 
Hoạt động những ngày cuối năm tại Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.
Hoạt động những ngày cuối năm tại Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.
 
 
Đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình hạch toán kế toán thanh toán điện tử; kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu thanh toán với ngân hàng nơi mở tài khoản; triển khai thanh toán điện tử song phương. Công tác kho quỹ bảo đảm an toàn tuyệt đối về tiền, tài sản Nhà nước... Đi đôi với đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh chi nhánh tỉnh Bắc Kạn còn duy trì và phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, phúc tra chuyên ngành đối với các phòng nghiệp vụ, kho bạc các huyện, thị xã. Kiểm tra, phúc tra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối ngân sách và tài sản do kho bạc quản lý; kiểm tra toàn diện các hoạt động nghiệp vụ để làm cơ sở đánh giá đúng tình hình thực hiện việc chấp hành chính sách, chế độ và công tác điều hành, quản lý của hệ thống kho bạc Nhà nước trong toàn tỉnh.
 
 
Sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của cán bộ, công chức trong hệ thống kho bạc tỉnh, đi đôi với triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát thu, chi; quản lý, điều hành, thanh toán vốn, huy động vốn đã giúp Kho bạc Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ. Tính đến ngày 25/12/2013, thu ngân sách Nhà nước các cấp đạt hơn 431 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương hơn 384 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước hơn 7.920 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách Trung ương hơn hơn 3.320 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương hơn 4.590 tỷ đồng. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới đạt hơn 63%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia hơn 40% nhưng tỷ lệ giải ngân sẽ đạt tiến độ do niên độ quyết toán được kéo dài tới hết tháng 01/2014. 
 
 
Phát huy những kết quả đạt được, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đề ra các mục tiêu cơ bản nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014. Trọng tâm là tiếp tục siết chặt kỷ cương, giữ vững ổn định, đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước, tiếp nhận thành công dự án TABMIS, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Cụ thể, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý quỹ ngân sách Nhà nước; làm tốt công tác kiểm soát chi ngân sách; thường xuyên trao đổi thông tin góp phần tập trung nguồn thu vào ngân sách. Đồng thời, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư; không để thất thoát ngân sách Nhà nước, đảm bảo giải ngân kịp thời cho các hồ sơ, dự án đủ điều kiện thanh quyết toán./.
 
Tuấn Sơn