Kinh doanh 04/11/2013 18:15

Hộ gia đình phải... tự ra quy chế chi tiêu?

Các đại biểu cho rằng, không nên yêu cầu các tổ chức hộ gia đình, cá nhân tự đề ra quy chế chi tiêu nội bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vì như vậy là hạn chế quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt về tài sản….

 
Sáng 4/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).
 
Ra chính sách gây lãng phí "tội" to hơn tham nhũng

Nhận xét về Dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng), cho rằng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chỉ mới "chạm tới phần ngọn mà bỏ qua cái gốc". Đó là bởi việc ban hành chính sách không phù hợp, quyết định thiếu chính xác dẫn đến lãng phí hàng nghìn tỷ đồng nhưng người ra quyết định cùng lắm thì cũng chỉ bị phê bình khiển trách.
 
Theo đại biểu Thúy, phần giải trình về trách nhiệm do ban hành chính sách gây lãng phí trong Dự thảo chưa thực sự thuyết phục. "Việc bổ sung Điều 16 chỉ mới giới hạn về hành vi vi phạm trong ban hành thực hiện và kiểm tra định mức tiêu chuẩn chế độ chứ chưa phù hợp với thực tiễn. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là một quyết định sử dụng ngân sách nhà nước sai ngay từ khi lúc ban hành, vậy lãng phí đã hình thành ngay từ khi ra quyết định. Như vậy, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình triển khai liệu còn có tác dụng gì?" - đại biểu Thúy đặt câu hỏi.
 
Cũng nói về việc ra chính sách không phù hợp, đại biểu thành phố Đà Nẵng dẫn chứng về việc đầu tư các công trình, dự án như là mía đường, xi măng lò đứng, sân bay, bến cảng, thủy điện, thủy lợi, chợ v.v... đã được quyết định đầu tư thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa dựa trên các yếu tố bảo đảm tính kinh tế - xã hội, chưa căn cứ vào khả năng thu xếp vốn dẫn đến tiêu tốn nhiều nghìn tỷ đồng mà không phát huy tác dụng.
 
"Dù hậu quả thấy rất rõ nhưng cuối cùng không ai phải chịu trách nhiệm và cũng chưa thấy một văn bản nào chỉ ra, chỉ cụ thể trách nhiệm của người ra quyết định đó là gì." - đại biểu Thúy nhấn mạnh và thêm rằng "đây là một sự lãng phí vô cùng tận."
 
Theo đại biểu Thúy, trong không ít trường hợp thì có một nguyên nhân "muôn thuở" là do năng lực cán bộ hạn chế.
 
"Giả sử điều này là đúng thì lỗi hệ thống đó nằm ở công tác và quy trình đề bạt cán bộ. Có thể nói chúng ta đang dốc sức tập trung vào cuộc chiến chống tham nhũng mà đang để hổng mặt trận chống lãng phí. Nhưng chưa chắc mặt trận này đã thua mặt trận kia về mức độ nguy hiểm. Thử so sánh một người tham nhũng 1 tỷ đồng với một người ra quyết định làm lãng phí 5-7 chục tỷ đồng thì ai sẽ là người gây thiệt hại cho dân, cho nước nhiều hơn? Vì vậy lần này sửa luật cần phải tìm lỗ hổng của cơ chế để bít nó lại, nếu không mọi nỗ lực của chúng ta sẽ không mang lại kết quả như mong đợi nếu chưa thể bít được thì chí ít cũng làm cho nó nhỏ đi" - đại biểu Thúy nêu rõ.

Ảnh minh họa

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)


Trước những phân tích trên, đại biểu thành phố Đà Nẵng cho rằng, đã đến lúc cần xác định trách nhiệm cá nhân rõ ràng đối với người có thẩm quyền ra quyết định. "Tôi đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người đưa ra chính sách không phù hợp gây lãng phí trong trường hợp xác định được trách nhiệm cá nhân." - đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề xuất.
 
Cùng quan điểm này với đại biểu Thúy, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cho biết, theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện hành cũng như dự thảo Luật sửa đổi đều có quy định về xử lý hình sự đối với hành vi lãng phí, song Bộ luật hình sự hiện nay chưa có quy định về tội lãng phí nên không có căn cứ để thực hiện. "Tôi cho rằng cần có quy định về nguyên tắc xử lý hình sự đối với hành vi gây lãng phí lớn như trong dự thảo luật để đảm bảo ngăn ngừa lãng phí có hiệu quả." - đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đề xuất.
 
Trong khi đó, đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) đặc biệt quan tâm đến việc lãng phí trong việc lập thẩm định phê duyệt dự toán, quyết toán quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
 
"Tôi xin nêu một trường hợp rất cụ thể là trong thời gian kỳ họp thứ 5 của Quốc hội ngày 17/6/2013 có một bộ tổ chức Hội nghị tập huấn về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Giấy mời phát đi, các sở, đơn vị trực thuộc bộ của cả nước về dự, khoảng vài trăm người. Sáng hôm đó khi đại biểu đến nơi thì được phát giấy thông báo hoãn bởi vì lãnh đạo bộ bận, khi nào tập huấn sẽ thông báo sau. Nếu ở Phú Yên chúng tôi đến Hà Nội họp, kể cả tiền vé máy bay lưu trú đi về tốn khoảng 8 triệu. Tiền này không phải lãng phí ngân sách của Bộ nhưng lại là lãng phí từ các đơn vị được mời về dự họp. Vậy lãng phí đó ai phải chịu trách nhiệm và có bị kỷ luật hay không, chế tài nào để xử lý? Đây là điều tôi mong muốn cần đạt được luật sửa đổi lần này." - đại biểu Kim Chi góp ý.
 
Không thể giám sát chi tiêu của người dân

Góp ý cho Dự thảo Luật, đại biểu Lê Đắc Lâm - Bình Thuận cho rằng, luật chỉ nên tập trung điều chỉnh và quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, còn đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân thì không đưa vào phạm vi điều chỉnh của luật này vì làm như vậy có thể dẫn đến hạn chế quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt về tài sản của tổ chức, cá nhân.
 
"Điều này chỉ nên quy định dưới luật nhằm vận động toàn toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì có khả thi hơn, như việc vận động tổ chức, cá nhân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất tiêu dùng, tổ chức lễ hội việc cưới, việc tang và các sinh hoạt tiêu dùng khác…
 
Đoạn 2, Khoản 1, Điều 14 quy định các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác được áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn tài sản, vật tư, nguyên nhiên vật liệu và lao động, thời gian lao động trong sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Theo đại biểu Lê Đắc Lâm, căn cứ vào quy định trên, yêu cầu các tổ chức hộ gia đình, cá nhân tự đề ra quy chế chi tiêu nội bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với tài sản thuộc sở hữu của họ theo định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, đại biểu Lâm đặt câu hỏi: "người dân từ lâu đã có ý thức tự chi tiêu, tự điều chỉnh cuộc sống của mình trên cơ sở thu nhập thực tế của họ, nếu họ không tự đề ra quy chế chi tiêu nội bộ thì ai có quyền kiểm tra, giám sát? và nếu phải kiểm tra, giám sát việc chi tiêu của công dân thì sẽ vi phạm đến các quyền công dân được luật pháp bảo vệ."
 
Cùng quan điểm này, đị biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) cho rằng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cá nhân do từng cá nhân quyết định là phù hợp với Luật dân sự, nhà nước chỉ có thể vận động, khuyến khích không nhất thiết phải quy định trong luật.
 
"Nếu chỉ quy định mang tính nguyên tắc mà không có chế tài xử lý vi phạm thì không nên quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, điều đó có thể dẫn đến tác động ngược làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Ngay cả trường hợp tổ chức đám cưới với nhiều tỷ đồng báo chí đã nêu nhưng pháp luật không thể can thiệp bằng xử lý hoặc truy cứu trách nhiệm đối với người có tổ chức nếu họ không xâm phạm đến tiền của ngân sách nhà nước và tài sản của nhà nước. Hơn nữa đó không phải là phổ biến. Vì vậy, về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng của nhân dân chỉ là việc vận động thông qua các hình thức và phương pháp phù hợp." - đại biểu Đỗ Văn Vẻ nói.
Xuân Hưng

Xem thêm các tin liên quan đến: Hộ gia đình phải... tự ra quy chế chi tiêu?
ĐỌC THÊM
Đề nghị bổ sung xử lý hình sự người lãng phí

Đề nghị bổ sung xử lý hình sự người lãng phí

Thứ Hai 11:11 04/11/2013

Thứ Hai 11:11 04/11/2013

Quyết định lãng phí nghìn tỷ: Không sao cả vì thiếu luật

Quyết định lãng phí nghìn tỷ: Không sao cả vì thiếu luật

Đầu tư lãng phí, nhưng chưa ai bị xử lý

Lãng phí gây hậu quả không thua gì tham nhũng; đầu tư lãng phí, thua lỗ, hậu quả rất rõ nhưng chưa thấy ai bị xử lý trách nhiệm là những vấn đề các đại biểu đã nêu trong buổi thảo luận về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sáng 4-11.
Lãng phí nghìn tỷ cũng chỉ bị... phê bình

Lãng phí nghìn tỷ cũng chỉ bị... phê bình

Lãng phí tràn lan nhưng trách nhiệm… chẳng thuộc về ai

Lãng phí tràn lan nhưng trách nhiệm… chẳng thuộc về ai

Lãnh đạo ra quyết định gây lãng phí tiền tỷ, xử lý thế nào?

Lãnh đạo ra quyết định gây lãng phí tiền tỷ, xử lý thế nào?

Tham nhũng 1 tỷ, lãng phí 5-7 tỷ, ai gây hại hơn?

Tham nhũng 1 tỷ, lãng phí 5-7 tỷ, ai gây hại hơn?

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Loạn giá

Loạn giá

Công ty tài chính cho vay lãi cắt cổ 80%, đòi nợ kiểu xã hội đen

Công ty tài chính cho vay lãi cắt cổ 80%, đòi nợ kiểu xã hội đen

Pháp: Số người thất nghiệp lần đầu giảm trong năm

Pháp: Số người thất nghiệp lần đầu giảm trong năm

Thương xá TAX: Những giờ phút cuối cùng

Thương xá TAX: Những giờ phút cuối cùng

​Cân nhắc khi xóa bỏ chợ truyền thống

​Cân nhắc khi xóa bỏ chợ truyền thống

Đức sẽ có lúc phải xem xét lại quan hệ đối tác về năng lượng với Nga

Đức sẽ có lúc phải xem xét lại quan hệ đối tác về năng lượng với Nga

Bản sắc Việt: Đồng dao Bài học từ vựng đầu đời

Bản sắc Việt: Đồng dao Bài học từ vựng đầu đời

Những thú vị về cuộc đời tỷ phú Bill Gates

Những thú vị về cuộc đời tỷ phú Bill Gates

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam đề xuất đầu tư dự án 220 tỷ đồng tại  Quảng Ninh

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam đề xuất đầu tư dự án 220 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Công trình xanh - mục tiêu phát triển đô thị bền vững

Công trình xanh - mục tiêu phát triển đô thị bền vững

Có thể bạn quan tâm
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 9

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 9

Giá xăng tiếp tục giảm từ 15h chiều nay

Giá xăng tiếp tục giảm từ 15h chiều nay

Phát hiện thêm chỗ đứt mới trên cáp quang biển AAG

Phát hiện thêm chỗ đứt mới trên cáp quang biển AAG

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Chính phủ

DIG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

DIG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Nhà sáng lập Facebook “kiếm” 15 tỷ USD trong 1 năm

Nhà sáng lập Facebook “kiếm” 15 tỷ USD trong 1 năm

Việt Nam vay 20 triệu euro ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam vay 20 triệu euro ứng phó với biến đổi khí hậu

Triệu phú đô la làm nhà lầu di động

Triệu phú đô la làm nhà lầu di động

Standard Chartered phản hồi thông tin đóng cửa chi nhánh

Standard Chartered phản hồi thông tin đóng cửa chi nhánh

Đầu tuần, giá vàng giảm còn 35,96 triệu đồng/lượng

Đầu tuần, giá vàng giảm còn 35,96 triệu đồng/lượng

Nổi bật trên vnmedia.vn
Asiad 17: Bắn súng mất

Asiad 17: Bắn súng mất "vàng" ở loạt bắn cuối cùng

Hà Nội dừng phá chợ xây trung tâm thương mại

Hà Nội dừng phá chợ xây trung tâm thương mại

Kỳ thi chung quốc gia: Công bố kế hoạch tuyển sinh trước 15/10

Kỳ thi chung quốc gia: Công bố kế hoạch tuyển sinh trước 15/10

Á hậu Nguyễn Thị Loan chưa được cấp phép đến Miss World

Á hậu Nguyễn Thị Loan chưa được cấp phép đến Miss World

Apple chỉ tốn 200USD để sản xuất một chiếc iPhone 6

Apple chỉ tốn 200USD để sản xuất một chiếc iPhone 6

Bé gái 4 tuổi mắc bệnh dạ dày đôi hiếm gặp

Bé gái 4 tuổi mắc bệnh dạ dày đôi hiếm gặp

Mẹo lướt web trên smartphone ít tốn kém nhất

Mẹo lướt web trên smartphone ít tốn kém nhất

Corolla Altis 2014 giá từ 757 triệu tại Việt Nam

Corolla Altis 2014 giá từ 757 triệu tại Việt Nam

Một phụ nữ bị bóp cổ chết trong nhà nghỉ

Một phụ nữ bị bóp cổ chết trong nhà nghỉ

Vòng 4 La Liga: Real Madrid gặp khó

Vòng 4 La Liga: Real Madrid gặp khó

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing