Hà Nội thu hồi kinh phí thường xuyên của các đơn vị chưa phân bổ

01-08-2016 15:28 - Theo: hanoimoi.com.vn

Chiều 1/8, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016.

>> Kinh tế tăng trưởng khá, dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực
>> Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ mới tại phiên họp đầu tiên
>> Thủ tướng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2016
>> Toàn văn báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội sáng nay


Với tỷ lệ biểu quyết đạt 90,48%, HĐND Thành phố tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như báo cáo của UBND Thành phố.

HĐND Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2016, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút các nguồn lực cho phát triển, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Ngoài ra, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Triển khai thực hiện các cam kết, chương trình, kế hoạch của Thành phố; Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách; Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường; Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục; Tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết KTXH - Ảnh: Bùi Việt

Đặc biệt, HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, có giao dịch liên kết; kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, đôn đốc triệt để nộp ngân sách các khoản nợ thuế, tiền phạt xử lý sau thanh tra...; Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được Thủ tướng phê duyệt, tăng tối thiểu 14-16% so với số thực hiện thu năm 2015.

Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; Tăng cường quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung đẩy nhanh giải ngân và xử lý dứt điểm nợ các dự án xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới; kiên quyết dừng triển khai và thu hồi kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng đến ngày 30/6 chưa phân bổ.

Triển khai thực hiện Luật NSNN năm 2015 và cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định Chính phủ, triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; xây dựng đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc Thành phố cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.