Giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 13,2%

08-02-2014 00:00 - Theo: hanoimoi.com.vn

Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) tháng 4 tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ.

>> Sản xuất công nghiệp: duy trì mức tăng trưởng khá
>> Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Hà Nội đạt 30,3 nghìn tỷ đồng
>> Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 tăng 4,7%
>> Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 11,1%

Tính chung, 4 tháng đầu năm, GTSXCN trên địa bàn tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó GTSXCN nhà nước trung ương tăng tương ứng là 5,8% và 15,4%; GTSXCN nhà nước địa phương chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng giá trị sản xuất, tăng 8,1% và 6,4%; GTSXCN ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng hơn 31% GTSXCN trên địa bàn, tăng 3,7% và 12%.

Ngoài ra, GTSXCN khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các thành phần kinh tế, đạt hơn 46% GTSXCN trên địa bàn, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ. Hầu hết các ngành đều tăng, chỉ có hai ngành giảm là sản xuất chế tạo thiết bị máy móc (giảm 4%) và sản xuất ti vi, thiết bị thông tin (giảm 4,4%).