Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT 7 h sáng ngày 16/12/2013

16-12-2013 00:00 - Theo: vinanet.com.vn

>> Giá gas tự nhiên tại NYMEX 7 h sáng ngày 09/12/2013
>> Giá ngô kỳ hạn tại NYBOT 7 h sáng ngày 16/12/2013
>> Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX 7 h sáng ngày 09/12/2013
>> Giá vàng tăng tuần đầu tiên sau 3 tuần sụt giảm

Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: USD/T
 
-
-
-
362,0 *
-
 
-
-
-
406,8 *
-
 
-
-
-
488,9 *
-
 
-
-
-
530,8 *
-
 
-
-
-
524,6 *
-
 
-
-
-
474,3 *
-
 
-
-
-
460,1 *
-

* Chỉ giá từ một phiên trước đó,