ELC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

06-12-2013 17:18 - Theo: vietstock.vn

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau.

>> Danh sách các Công ty niêm yết đã nộp BCTC Q3/2013 (tính đến hết ngày 23/10/2013)
>> TRC: Công bố đường link BCTC Q3/2013 Công ty mẹ
>> STB: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành
>> HVX: Công bố giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp

HOSE

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

HOSE

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Các tin trước

Đọc nhiều 7 ngày qua

  • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán
Tài liệu đính kèm:
Tài liệu đính kèm: