DHA: Gia hạn nộp BCTC SX bán niên năm 2013

16-08-2013 17:42 - Theo: vietstock.vn

Ngày 16/8/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 56/CV/2013 ngày 13/8/2013 của CTCP Hóa An (mã chứng khoán: DHA) đề nghị chấp thuận gia hạn nộp BCTC SX bán niên 2013.

>> KMR: Gia hạn CBTT BCTC soát xét 6 tháng 2013
>> SAV: Gia hạn chậm nộp BCTC tổng hợp quý 2 năm 2013
>> LHG: Gia hạn công bố BCTC Quý 2,2013
>> VNH: Gia hạn công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013

Lý do: Công ty CP Hóa An hiện có 4 chi nhánh do vậy việc tập hợp số liệu kinh doanh tại các chi nhánh mất khá nhiều thời gian. Điều này khiến Công ty chưa kịp hoàn thành báo cáo tài chính bán niên 2013 theo đúng thời gian quy định.

Công ty xin gia hạn nộp BCTC soát xét bán niên 2013 đến ngày 30/8/2013.

Căn cứ Điều 5,2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của CTCP Hóa An phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Hóa An phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.