Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh mời thầu Cung cấp và lắp đặt bàn, ghế, tủ làm việc.

07-10-2013 07:19 - Theo: mof.gov.vn

Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt bàn, ghế, tủ làm việc.

>> Cục thuế Tỉnh Bình phước mời thầu Mua sắm máy phát điện dự phòng cho Chi cục Thuế
>> Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ mời thầu Gói thầu số 4 (xây lắp)
>> Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp và lắp đặt 11 máy soi hành lý, hàng hóa loại cố định cho Tổng cục Hải quan.
>> Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thông báo chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp lắp đặt giá kho lưu trữ cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố

-              Tên dự án : Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.     

-              Nguồn vốn : Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán Xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

-              Hình thức Đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-              Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 07 tháng 10  năm 2013 đến trước 9 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).

-              Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu : Phòng 12C, lầu 1, dãy nhà C Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại : (08)39303660, Fax : (08)39301436.

-              Giá bán 1 bộ HSMT : 500.000 đồng.

-              Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu : Phòng 39B lầu 03, dãy nhà B Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

-              Thời điểm đóng thầu : 9 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2013.

-              Bảo đảm dự thầu (Séc hoặc thông qua bảo lãnh ngân hàng): 23.000.000 VNĐ  (Hai mươi ba triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2013 tại Phòng 15B1 lầu 01, dãy nhà B Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.